Multipleta

Updated 14 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Multipleta.

Multipletele sînt grupuri de mai multe note, avînd o ordine a înălțimii și o interpretare specială.
De exemplu, pentru a crea o tripletă, mai întîi creați o notă cu durata totală a tripletei, plasată pe linia (înălțimea) primei note din tripletă. Apoi, ieșiți din modul editare și selectați nota cu click stînga, după care apăsați combinația de taste Ctrl+3 pentru a schimba nota respectivă într-o tripletă. Similar, puteți folosi combinația de taste Ctrl+5 pentru a crea o quintupletă pe baza notei plasate anterior.

Mai întîi, selectați nota:
Pătrimea selectată

Ctrl+3 creează tripleta:
optime ca bază a tripletei urmată de pauze

care este apoi editată cu înălțimile notelor ce compun tripleta:
Trei optimi formează o tripletă cu valoare totală de o pătrime

Modul de introducere a notelor

Introducerea multipletelor funcționează un pic diferit în modul de introducerea notelor față de cele prezentate mai sus. În versiunea 0.9.5 sau mai nouă trebuie să stabiliți mai întîi durata multipletei, iar apoi să stabiliți înălțimea notelor ce o compun. Vă prezentăm mai jos un exemplu, cuprinzînd pașii ce trebuie urmați pentru o multipletă de opt note:

  1. Activați modul de introducerea notelor
  2. Stabiliți poziția cursorului de editare (bara verticală ce clipește) în poziția din portativ unde urmează să plasați începutul multipletei
  3. Selectați durata de pătrime din bara de instrumente de sub meniu, pentru a specifica durata întregii multiplete
  4. Folosiți opțiunea de meniu NotesTupletsTriplet pentru a stabili tipul de multipletă ce urmează a fi plasată pe portativ
  5. Observați că se selectează automat o durată simbolică de optime pentru reprezentarea notelor ce compun multipleta. Facți click stînga pe portativ la înălțimile succesive ale notelor ce urmează să compună multipleta

Propietăți

Pentru modificarea proprietăților ce stabilesc modul de prezentare grafică a multipletelor, faceți click dreapta pe numărul multipletei și activați opțiunea de meniu Tuplet Properties....
Dialogul cu proprietățile multipletei

În cadrul acestui meniu, la secțiunea numere ("number") se poate stabili ca numerele respective să fie reprezentate ca un întreg ("integer"), ca o relație (fracție) de două numere ("relation") sau să nu fie reprezentat nici un număr ("nothing").

În secțiunea paranteze ("brackets") se pot selecta trei opțiuni: reprezentarea automată ("auto bracket"), reprezentarea obligatorie parantezelor ("bracket") și lipsa parantezelor ("nothing").

Multipletă cu raport 5:6 ratio și auto bracket