Handbook for MuseScore 3

This translation is outdated, see the English version for a reference: MuseScore 3 Handbook

Den här handboken gäller MuseScore version 3.0 och senare. Den underhålls och översätts av MuseScore-gruppen. Ta reda på hur du kan hjälpa till. I tveksamma fall rådgör med den engelska online-version av handboken. Denna handbok finns också tillgänglig som en enda utskriftsvänlig sida, inklusive en innehållsförteckning

(Om du fortfarande använder MuseScore 2.x kan du komma åt den gamla handboken).

Komma igång

Det här kapitlet hjälper dig att installera och köra MuseScore för första gången. Det introducerar dig till de olika lärandemöjligheterna och hjälpresurserna.

Grunderna

Det tidigare →"Komma igång"-kapitlet guidade dig genom installationsprocessen. Kapitlet "Grunderna" ger en översikt över MuseScore och beskriver de allmänna metoderna för att hantera notbilden.

Notation

In the previous →"Basics" chapter you learned how to enter notes and interact with the palettes. The "Notation" chapter describes the different types of notation in more detail, including more advanced music notation.

See also →Advanced topics.

Sound and playback

MuseScore has "Sound and playback" capabilities built-in. This chapter covers the playback controls and ways to extend the instrument sounds.

Text

Many score elements in MuseScore are based on text, either alone (e.g., staff text, dynamics, tempo, fingering, lyrics, etc.) or in combination with lines (e.g., voltas, octave lines, guitar barre lines, etc.).

This chapter covers some of the different classes of text MuseScore supports, and formatting options.

Other types of text are covered in other chapters:

Formatting

Advanced topics

Support

This chapter describes how to find help using MuseScore: the best places to look, the best way to ask a question on the forums, and tips for reporting a bug.

Appendix