Delning

• mar 13, 2016 - 13:29

Ganska ny på detta annars enkla program, men nu har jag kört fast.
I en takt i taktarten 3/4, hur skriver man in en triol som tidsmässigt skall motsvara de första två av de tre fjärdedelarna? Jag har testat Noter-Annandelning-Annan... men får inte till det.


Comments

I den takt där du vill ha din triol lägger du in en halvnotspaus. Markera den och tryck Ctrl + 3. Då dyker det upp tre pauser och triolbågen. Ersätt sedan pauserna med de noter du vill ha där.
Lycka till.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.