Taktlängd

• maj 16, 2016 - 11:46

Hej !
Fattade inte att det är bättre att skriva på svenska.
Problem: Då jag väljer t.ex jazznotbladet, där det ligger 4 takter per rad får jag i stället tre taktrader med 15 takter i varje. Hur ändrar jag detta ? Oftast vill man ju ha 5 -6 takter per rad. Jag ser ju var jag kan ändra taktbredden men det blir inte rätt ändå.
Bosse H.


Comments

När du börjar skriva in noter så utvidgas takterna så det blir bredare takter och därvid färre takter per system. Skriver du därefter in ev. sångtext så brukar det bli ännu bredare takter.
Sedan kan du, om du öppnar "Brytningar & Utfyllnad", dra Entertecknet till lämplig takt för att få läsbara partitur.

Lycka till!

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.