Text och textruta

• apr 26, 2017 - 09:36

Hej!
Om man har ett körpartitur med t.ex. två stämmor, kommer den undre stämman att skrivas ut med nedåtgående staplar och göra att den text som skrivs in delvis hamnar på staplarna. Jag kan ju flytta texten genom att använda piltangenter men får då ta det ord/stavelse för ord/stavelse. Finns det ett enklare sätt?

Kan man skriva 2 eller 3 rader mellan notsystemen?

Ett alternativ till att skriva en andra vers (om man har plats i partituret) är att sätta in en textruta under notsystemen men jag har inte lyckats hitta att detta är möjligt. Ngon som vet?

Nitchen

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.