stämmor, radera

• okt 20, 2018 - 20:49

hur kan man lättast radera del av en stämma i ett stycke utan att behöva markera varje ton? hlsn Peter

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.