Välkommen!

• okt 20, 2009 - 09:15

Hej och välkomna till diskussionsforumet för den svenska översättningen av MuseScore!

Vi är i skrivande stund mig veterligt två personer som sysslar med svensk översättning av projektet MuseScores olika delar, undertecknad samt Olle Zettergren (Zello). Frågor om, eller förslag till förbättringar av den svenska översättningen diskuteras på denna del av MuseScores svenska forum. Vi ser fram emot alla intresserades frågor och förslag.

Många hälsningar,
Magnus Johansson


Comments

Hej!

Jag kan bekräfta det Magnus skriver att jag har varit och pillat på denna översättning. Jag tycker att projektet verkar mycket lovande och kommer att stödja det med allt i översättningsväg som jag hinner göra.

-> Magnus Har du läst mailet jag skickade? Vore kul med lite respons så att vi kan enas om en linje att följa så vi inte går vilse.

Trevligt notande på er alla
Olle

Hej, jag är ny på detta program och undrar om inte mallen med chamber-orch. borde vara transponerad för t.ex. Bb-trumpet? Man kan naturligtvis lägga till det själv men det vore smidigt om det alltid kom upp när man väljer de instrumenten när man gör en setup. Annars verkar det otroligt smidigt tycker jag.

Jag installerade precis programmet för Windows (har tidigare testat det lite grann i Linux), och upptäckte några problem med översättningen. Så jag skulle vilja hjälpa till med översättningen. Hur börjar jag?
Innan jag skrev det här skickade jag ungefär samma text via kontaktformuläret, men jag tänkte att det nog är lika bra att göra väsen av mig här också.

Jag har en musikalisk bakgrund, så jag lovar att komma med genomtänkta förslag.

In reply to by Magnus Johansson

Jag kommer inte ihåg precis allt längre, men något av det jag reagerade på var 'annandelningar' - och för inte alltför många månader sedan hörde jag någon använda det ordet. Nu kliar jag mig bara i huvudet. Utslagsröst?
En annan fundering är ju H eller B. I några orkestrar jag spelat med har man börjat använda B/Bess, och jag har hört att man bara använder B/Bess i jazz.
'Score' är lite besvärligt att översätta, också. Jag är van vid att tänka på det som 'partitur', men det känns inte helt klockrent.

(Jag kan göra ett till svep om ett par dagar, se om jag hittar något mer.)

In reply to by Silent Warrior

"Annandelningar" är det nog jag som lanserat. Jag använder det i min bok Musiklära - Rytm. Ibland kan man få höra "tupletter" om samma sak efter det engelska "tuplets" men jag är inte alls någon förespråkare av det uttrycket.

B och Bess kommer väl förmodligen att på sikt tränga undan H och B, men vi är inte där än. För många bär det nog emot att t.ex. prata om Johannes Brahms andra pianokonsert i Bess-dur.

"Score" betyder partitur men det betyder även musikalie, alltså noter, på vardaglig svenska, där ju engelskan även ofta använder "music" om samma sak.

Är detta forumet där man lyfter följande tanke?

Notsystem - notrad
Markera en not med höger knapp > Ett fönster med ”MuseScore: Välj” kommer upp. Här väljer man elementtyp och kan bocka för ”samma notsystem” ”samma stämma” osv.
Notsystem på svenska betyder två skilda saker både systemet av flera instrumentrader och en enskild instrument rad. Jag skulle vilja kalla instrumentraden för notraden så att den även passar körstämmor.
Alltså: notsystemet som kan ha många notrader.

Hälsningar Jan-Willem Alphen de Veer, alphen@swipnet.se

In reply to by musiksmide

Hej, Jan-Willem! Det går bra att lyfta din tanke här. "Notsystem" är den kortare formen av det mer egentliga "notlinjesystem". Sammanbundna notlinjesystem, som i t.ex. partitur, bör egentligen kallas ackolad efter den klammer (ackolad) som idag betecknar ett och samma instruments notlinjesystem, exempelvis i pianonoter.

Jag känner till användningen av "notsystem" eller "system" för ackolad men jag förespråkar den inte. "Notrad" bör undvikas, tror jag. Ett alternativt benämningssätt är att kalla notlinjesystem för notplan, och ackolad för system, det kan man se i en del äldre svensk musiklitteratur, men idag upplevs det nog lite föråldrat.

Vänligen,
Magnus Johansson

In reply to by Magnus Johansson

Ett system är en avgränsad enhet där olika delar arbetar tillsammans.(inom tekniken, naturvetenskapen osv)
Ackolade { och andra klammrar till ex hakklammer [ används/användes i mattematiken när jag var ung (född 1940).
En ackolad { och hakklammer [ används i musiken för att accentuera och sammanbinda olika instrument grupper.
"Notenbalk" på Nederländska, "staff" på engelska är 1st ”bjälke (balk)” bestående av fem horisontella linjer där man kan skriva in en eller flera stämmor.
Än så länge använder jag "notrad" som översättning till staff tills jag får någonting bättre.

Jan-Willem Alphen de Veer,
alphen@swipnet.se

Jan-Willem, jag har inga invändningar mot din definition av "system", och ackolader används i flera olika sammanhang. "Balk" är dock inom vår västerländska notskrift de tecken som används för att beteckna notvärden mindre än en fjärdedel när dessa sätts samman i grupper.

Du får gärna använda "notrad" för notlinjesystem men du riskerar förvirring i kommunikation med musiker och att framstå som musikaliskt oskolad.

In reply to by Magnus Johansson

Förlåt jag tog los ordet "balk" från notenbalk för att visa släktskapet mellan svenskan och nederländska. Klart att balk är en förlängd flagga för att sammanbinda flaggade noter. Men hur kallar man det nederländska notenbalk, som är det samma som "staff" på engelska, på svenska så att det inte går att för växla med någonting annat?

Jan-Willem
alphen@swipnet.se

In reply to by musiksmide

För all del. Det nederländska "notenbalk" motsvarar "notlinjesystem" (förkortat "notsystem" eller "system") på svenska. "Notlinjesystem" förväxlas inte med någonting annat om man känner till att sammanbundna notlinjesystem kallas ackolad. Det är när man använder det andra ordet i den äldre terminologins "notplan" och "system" samtidigt med användningen av första ordet i det mordenare ordparet "system" och "ackolad" som förväxlingen uppstår.

In reply to by Magnus Johansson

"staff" på engelska och "notenbalk" på nederländska är samma. Och motsvarar inte notlinjesystem. "a staff" eller "een notenbalk" består av fem linjer där man noterar noter på.
Ett notlinjesystem eller notsystem eller det engelska "system" består av två eller fler "staffs"
Jag tror att det blir bättre om vi skippar nederländskan och håller oss till svenskan och engelskan.

Jan-Willem

In reply to by musiksmide

Jo, "staff" är det engelska ordet för notlinjesystem. Se t.ex. artikeln "Notering" i Sohlmans musiklexikon eller gör en internetsökning med sökordet "notlinjesystem". Ordet "system" i "notlinjesystem" syftar på ett system av notlinjer, inte ett system av notlinjesystem.

Nej, det engelska "system" kallas ackolad med modern svensk musikterminologi, men det kallas "system" med den äldre svenska terminologin där notlinjesystem heter notplan.

Jag tycker inte vi skippar nederländskan; jag är intresserad av vad det heter på det språket. Jag har lärt mig av dig att notlinjesystem heter notenbalk vilket är påtagligt annorlunda mot vårt "notlinjesystem" eller t.ex. tyskans "Liniensystem" eller "System" (men mera likt engelskans "staff" som ju ursprungligen betyder "stav" på svenska; balk och stav -- två avlånga trästycken), men vad heter ackolad på nederländska, i betydelsen sammanbundna notlinjesystem?

In reply to by Magnus Johansson

Nederländerna har varit fransk talande i 80 år, så det finns många franska ord och uttryck kvar bland annat ackolade som benämner { i alla sammanhang till ex matematiken. I musiken används den för att binda samman olika instrument grupper eller röster i partituret.
På samma sett som den raka klammern =[

Jan-Willem

Notskrift Wikipedia: skrivs på notrader, som är en grupp vågräta linjer (vanligen fem) placerade på ca tre millimeters avstånd ifrån varandra. ....................
För att få plats med flera stämmor eller instrument kan man binda ihop flera notrader till ett system. Detta görs med hjälp av ett långt lodrät streck över alla notradernas högra kant, samt ett yttre, tjockare streck som kallas för klammer. Det enklaste notsystemet är noter för piano där huvudsakligen varje hand har egen notrad

In reply to by musiksmide

Wikipedia är ingen musikteoretisk auktoritet. Notlinjesystem kan ha olika höjd och därför olika avstånd mellan linjerna. Jag hänvisar dig återigen till Sohlmans musiklexikon.

Det finns tre olika klammertyper för ackolader: svängd klammer, balkklammer och hakklammer. Den svängda klammern används oftast för att markera ett instruments två, tre eller ibland fyra notlinjesystem; balkklammern används i regel för att markera en instrumentgrupp som t.ex. bleckblåsare i ett orkesterpartitur; hakklammern används för att beteckna samma slags instrument i en instrumentgrupp som t.ex. Violin 1 och Violin 2 i en stråksektion.

Hej!
om man har skrivit alla stämmor i ett partitur och sedan även vill ha stämmorna var för sig, finns det något smidigt sätt att fixa det på?
Mvh Agnes

In reply to by fiolagnes

Idag finns det sätt, fast smidigt kan ju diskuteras. Den svenska översättningen har kallat två olika funktioner (voices och parts) för "stämmor". De är dessutom relaterade.

Dokument - Stämmor är funktionen Parts, som gör delar utifrån ett partitur. "Alla delar" i den dialogrutan gör varje instrumentsystem till en del, som kan skrivas ut för sig. Man kan också finjustera och få delar med flera instrument, eller bara vissa stämmor (voices). T.ex. noter för hela kören men inte orkestern.

Stämmor (Voices) skrivs i ett system med nummer 1-4 och har olika färger när de väljs. Normalt ligger alla noter i stämma 1 och konceptet unisont (då flera stämmor använder samma not) saknas (min workaround: kopiera till båda stämmorna och sätt den ena som osynlig, markeringsfilter kan hjälpa).

Så t.ex. SATB slutet partitur har sopran och alt som olika stämmor (1 och 2) i första systemet, som internt använder instrumentet "Women", markerat "S A". Sådana uppdelningar finns för Kvinnor (Sopran/Alt) och Män (Tenor/Bas), och om jag förstått rätt även barbershop (T/L och B/B).

Man kan också konvertera mellan stämmor och system med verktygen explodera (skilj ut) och implodera (slå ihop). Jag tror terminologin spritt sig från konceptet sprängskiss.

Även mixern för uppspelning eller ljudexport kan skilja ut de stämmor som har underdelade instrument på det sättet, användbart om man vill öva en specifik framhävd stämma i sitt sammanhang.

Hej,
Hittade en liten bugg i svenskan. Vid transponera finns inte Bb dur att välja men det blir Bb om man väljer B dur. B dur står tillsammans med g moll och de har ju inte samma förtecken. Det ska vara Bb, inte B.
Bra jobbat annars, mycket bra program.

Hej! Detta är ingen synpunkt på översättning utan en fråga som jag hoppas det är OK att ställa här. Hur gör man (i MuseScore 3) för att lägga in noter till en "överstämma" i ett fåtal takter i sopranstämman där det redan ligger noter för sopranstämman, och där överstämmans notvärde inte är samma som sopranstämman? Lyckas bara lägga in "dubbelnoter" om det är samma notvärde på dem... Är amatör så ha överseende med felaktig terminologi :)

In reply to by Magnus Johansson

Hej,
Jag har översatt system som notsystem, det vill säga en rad i partituret. De kan hållas ihop av ackolader, balkar, eller bara det allra första taktstrecket ibland.
Det jag tycker är riktigt intressant är att ackolader när de radbryts, ibland kallas notrader. Om man har två stämmor (t.ex. flöjt och klarinett) så kallas det för ett notsystem.
Om man slår upp ackolad så menas egentligen bara symbolen. På engelska kallas det hela för "Grand staff".

In reply to by olovwimark

Hej, Olov! Engelskans "system" motsvarar svenskans "ackolad", alltså flera notlinjesystem sammanbundna i vänsterkanten med ett så kallat ackoladstreck som inte är ett taktstreck även om det ser likadant ut. "Ackolad" betecknade ursprungligen bara själva klammern; franskans "accolade" betyder just klammer, men har alltså kommit att betyda även de sammanbundna systemen. Den svängda klammern, som du kallar ackolad, heter "brace" på engelska. "Notrad" bör undvikas.

Hej, vad kul att man kunde prata svenska här. Hälsningar från Svenskfinland! Jag skulle vilja veta varför det står att jag har musescore 4.1 då jag borde ha musescore 4.2? Den frågar automatiskt när det kommer en uppdatering om jag vill uppdatera till den senaste version och jag klickade ja. Men när Bradley Kunda berättar om musescore 4.2 känner jag inte igen dessa nya funktioner i min version? Mvh, Filip

Jag blev väldigt glad då jag hittade plötsligt detta forum på svenska nyss!
Hade precis vant mig vid version 3 då 4 kom och det var bara att lära sig...brukar leta ofta efter svar på " general discussion" och alla är väldigt hjälpsamma.
Nu har jag dock kört fast på att det inte går att transponera ackord,( som en jazzlåt) jo plötsligt går det och sen går det inte...har uppdaterat allt osv..
Hälsningar Eva

In reply to by ritardando.888…

Hejsan!

Jag ser att du ställt samma fråga i det engelska forumet. Ett tips: I allmänhet är det bäst att bara ställa sin fråga på ett ställe, så personer inte lägger tid på skriva svar som du redan fått i en annan tråd 🙂.

När du använder funktionen i Verktyg > Transponera borde också ackordsymbolerna transponeras. Kan du bifoga filen här?

Hej! Jag har lite problem med transponeringsfunktionen.När jag vill transponera "till tonart" vill funktionerna inte aktivera sig. Sen undrar jag i vilka situationer man använder " enligt intervall" och "transponera diatoniskt"
Nån som vet...
Hälsningar Eva

In reply to by ritardando.888…

Hej! Jag försökte just återskapa ditt problem i version 4.2, och hade inga problem med transponeringen. Markerar du en takt eller not innan du transponerar?
Intervall och diatoniskt... För mig ser det ut som att de i stort sett gör samma sak, bara att menyn för diatonisk transponering har ett mer begränsat urval som jag gissar respekterar aktuell tonart, medan intervalltransponering erbjuder alla halvtonssteg, men det är bara spekulation. Använd det som ser ut att passa bäst där och då, helt enkelt.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.