Giới thiệu về MuseScore

Th6 29, 2011 - 07:56

MuseScore là thảo trình viết nhạc miễn phí dạng Thấy Làm Sao Thì Y Làm Vậy WYSIWYG chạy được trên nhiều hệ thống điều hành, thảo trình này là một chọn lựa ít tốn tiền so với những thảo trình chuyên nghiệp như Sibelius và Finale.
Bạn có thể in ra một bản nhạc tuyệt đẹp, chọn lưu trữ sáng tác của mình dưới dạng PDF hoặc MIDI.

Vài điểm nổi bật: Screenshot

  • WYSIWYG, điền nốt nhạc như đang viết trên "virtual note sheet"
  • Không giới hạn số lượng staves
  • Đến bốn voices cho mỗi staff
  • Dễ dàng và mau chóng điền nốt nhạc dùng bàn đánh chữ, dùng con chuột, hoặc dùng MIDI keyboard
  • Integrated sequencer and FluidSynth software synthesizer
  • Import and export of MusicXML and Standard MIDI Files
  • Cho hệ thống điều hành Windows, Mac và Linux
  • Dịch sang 35 ngôn ngữ
  • GNU GPL licensed