Cài đặt

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Installation

MuseScore làm việc được trên nhiều hệ thống máy tính khác nhau bao gồm Windows, Mac OS X, và Linux.

Windows

Cài đặt

Bạn có thể lấy gói cài đặt trên Windows từ trang Nonexistant node nid: 27 này của MuseScore. Nhấp trên liên kết này để bắt đầu tải về. Trình duyệt mạng của bạn sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn tải tập tin này về không. Nhấp Save File.

Khi việc tải về hoàn thành, nhấp đôi trên tập tin này để bắt đầu cài đặt. Windows có thể sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc này trong một cửa sổ bảo mật trước khi chạy phần mềm này. Nhấp Run để tiếp tục, sau đó bạn sẽ thấy

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-1a.png

ngay sau đó là

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-1b.png

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-1c.png

Nếu bạn nhấp Cancel, ở đây hoặc sau đó, bạn sẽ thấy:

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-2a.png

Thay vì thế nếu bạn nhấp Next để tiếp tục, trình dẫn cài đặt sẽ hiển thị các điều khoản của giấy phép đối với phần mềm miễn phí này.

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-2b.png

Hãy chọn I accept the terms in the License Agreement và nhấp vào Next để tiếp tục. Tiếp theo nó sẽ xác nhận vị trí để cài đặt MuseScore.

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-3.png

Nếu muốn cài đặt phiên bản mới hơn của MuseScore những vẫn muốn giữ lại phiên bản cũ, thì bạn phải chọn một thư mục cài đặt khác (phiên bản 2.0 và 1.x có thể cùng tồn tại và không ghi đè lên nhau, vì vậy không cần thay đổi gì đối với hai phiên bản này). Mặt khác hãy nhấp Next để tiếp tục.

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-4.png

Nhấp vào Install để tiếp tục.

Đợi vài phút để trình dẫn cài đặt thiết lập cấu hình và các tập tin cần thiết. Sau đó bạn thấy

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-5a.png

rồi tới

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-5b.png

và cuối cùng

NOT FOUND: Win-Install-Wizard-5c.png

Nhấp vào Finish để thoát cài đặt. Bây giờ bạn có thể xóa tập tin cài đặt mà bạn đã tải về.

Khởi động MuseScore

Để khởi động MuseScore chọn vào StartAll ProgramsMuseScore 2MuseScore 2.

Gỡ bỏ MuseScore

Bạn có thể gỡ bỏ trên Windows 32-bit bằng cách

  cd C:\Program Files\MuseScore
  Uninstall.exe /S

và trên Windows 64-bit bằng cách

  cd C:\Program Files (x86)\MuseScore
  Uninstall.exe /S

Mac OS X

Cài đặt

Bạn sẽ thấy tập tin DMG trên trang Nonexistant node nid: 27 của MuseScore. Nhấp trên liên kết đó để bắt đầu tải về.

NOT FOUND: Mac_Install.png

 1. Kéo và thả biểu tượng MuseScore vào biểu tượng thư mục Applications. Nếu bạn không đăng nhập như administrator, Mac OS X có thể sẽ hỏi bạn mật khẩu: nhấp vào Authenticate và nhập mật khẩu để xử lý.
 2. Bạn có thể chạy MuseScore từ thư mục Applications, Spotlight, hoặc Launchpad.

Gỡ bỏ

Đơn giản là xóa MuseScore trong thư mục Applications.

Linux

Vui lòng xem trang Nonexistant node nid: 27 này để có hướng dẫn thích hợp cho MuseScore trên Linux. Các gói cái đặt được cung cấp cho Debian, Ubuntu, Fedora và PCLinuxOS. Những bản phân phối khác bản sẽ phải tự làm từ mã nguồn. Những chỉ dẫn riêng biệt cho Fedora, xem bên dưới.

Fedora

 1. Nhập GPG key:

  su
  rpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
  
 2. Tới trang Nonexistant node nid: 27 của MuseScore. Nhấp vào liên kết tải về bản ổn định cho Fedora và chọn chính xác gói rpm cho kiến trúc máy của bạn.

 3. Tùy thuộc vào kiến trúc máy của bạn, sử dụng một trong hai tập lệnh này để cài đặt MuseScore

  • đối với arch i386

   su
   yum localinstall musescore-X.Y-1.fc10.i386.rpm
   
  • đối với arch x86_64

   su
   yum localinstall musescore-X.Y-1.fc10.x86_64.rpm
   

Nếu bạn có vấn đề về âm thanh, hãy xem Fedora 11 và âm thanh

Tham khảo thêm

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.