Ръководство

Updated 8 years ago

Начало

Основи

Нотиране

Звук и възпроизвеждане

Текст

Форматиране

Разширени теми

Поддръжка

Приложение

New features for MuseScore 2.0

  • [[nodetitle:Tablature creation]]
  • [[nodetitle:Staff type properties]]
  • [[nodetitle:Foto-Mode]]
  • Custom Palettes
  • Figured Bass
  • [[nodetitle:Upgrading from MuseScore 1.x]]