News

MuseScore 1.0 излезе

преди 12 years

Горди сме да ви представим MuseScore 1.0, нашето най-добро и най-стабилно издание до днес. MuseScore 1.0 е свободен софтуер, наличен за Windows, Mac и Linux и преведен на 35 езика. Това е идеално решение за създаване на красиви партитури.

Изтеглете MuseScore 1.0

Прочетете бележките, за да...

Read more

Сравнителна характеристика на MuseScore и Finale NotePad

преди 13 years

В долната таблица е дадена сравнителна таблица на MuseScore и Finale NotePad. Първоначално направих сравнението, защото и двата продукта са свободни. Тъй като MakeMusic съобщи че ще започнат да таксуват NotePad 2009, MuseScore изглежда още по-примамлива.

Характерът на двете програми е доста различен. NotePad е умишлено ограничен, за да стимулира...

Read more

MuseScore описание

преди 13 years

MuseScore е свободна многоплатформена програма за нотиране на музика, предлагаща безплатна алтернатива на професионални програми, като Sibelius, Finale и Capella.
Можете да разпечатвате красиво оформени партитури или да ги записвате като PDF или MIDI файл.

Някои особености: Screenshot

  • WYSIWYG (каквото виждаш,такова получаваш), нотите се въвеждат върху "виртуален нотен лист"
  • Неограничен брой...
Read more