Development

This translation is outdated, see the English version for a reference: Development

Разработка

  • Issue tracker: публикуване и следене на доклади за грешки в MuseScore, заявки за нови функции
  • SVN repository: хостван от SourceForge (SVN commits feed)
  • Developer handbook: всичката информация, касаеща разработката на MuseScore. Ако имате акаунт в musescore.org, можете да променяте страниците подобно на wiki. Бъдете предприемчиви и добавете вашите знания
  • Plugin development: справочна информация за писане на добавки за MuseScore
  • Developer mailing list: свържете се с всички разработчици на MuseScore
  • Developer IRC: стая за чат '#musescore' в IRC мрежата 'freenode'

Тестване

Ако сте заинтересовани да помогнете в теста на новите функции вижте Сравнение на стабилна, предварителна и нощна версия . Докладваните грешки от общността, чрез тестването на предварителните и нощните версии подобрява качеството на следващата стабилна версия.

Превод

Хора от целия свят използват MuseScore благодарение на жизнената общност от преводачи. Ако искате да помогнете със съществуващ превод или да започнете нов, вижте инструкциите по-долу. Моля задайте въпросите си във форума или пощенския списък на разработчиците. По-добре да питате повече въпроси и да споделяте направеното в началото, отколкото да свършите цялата работа и да се окаже, че трябва да правите промени след това.

Ръководство и уеб сайт

Ако сте заинтересовани да преведете уеб сайта или ръководството, тогава се представете във форума за превод . Тогава ще ви дадем достъп да редактирате и създавате нови страници на вашия език.

Софтуер

Общността на MuseScore използва сървър за превод , който спомага локализирането на MuseScore. Ако искате да започнете превод на език, който не е наличен, оставете заявка във форума за превод , за да бъде добавен езика.