Сравнение на стабилна, предварителна и нощна версия

Updated 1 year ago

  MuseScore се предлага в три разновидности: стабилна, предварителна и нощна версия. Ако не сте били тясно обвързани със софтуерен проект досега, тези термини може да са ви непознати. Това не бива да ви спира да се намесите. Качеството на стабилната версия зависи от изпитване и докладване от страна на широкото общество, използвайки предварителна или нощна версия.

  Стабилна

  Стабилните версии (наричани още финални) идват на всеки няколко месеца и са предназначени за нормална, ежедневна употреба. Стабилните версии се тестват продължително от общността преди пускането им. Преди официално пускане, разработката се забавя, за да се съсредоточи върху отстраняване на проблеми, установени от тестване и да се избегне появата на нови проблеми. Ако открият критични грешки в последния момент, може да забави официалното пускане. За получаване на последната стабилна версия, цъкнете на зеления бутон за сваляне, в горната част на уеб сайта на MuseScore.

  Предварителна

  Предварителни версии на MuseScore идват седмиците преди да излезе основна версия. Предварителните версии предлагат ранен преглед на предстоящата стабилна версия и са предназначени за тестери и напреднали потребители. Преди всяка предварителна версия да е достъпна за изтегляне, тя бързо се тества за да се провери, че може да отваря и записва партитура. Съществени грешки са очаквани, но не е задължително да задържат пускането на предварителната версия, освен ако не е повредена основна функционалност, като например въвеждане на четвъртина нота при 4/4 време. За да изтеглите най-новата предварителна версия, прочетете съответния раздел на страницата за [[nodetitle:изтегляне]] .

  Нощна

  Нощни версии на MuseScore са налични за Windows и GNU/Linux и обикновено излизат всяка нощ, но може и по-рядко, ако няма промени в кода или програмиста не е в състояние да създаде издание за този ден. Нощните версии са предназначени само за тестване. Тъй като всяка нощна версия се прави почти изцяло автоматично, може да сте първият човек да я тества. Понякога дори и основни функции могат да бъдат нарушени. За да получите най-новата нощна версия вижте:

  Резюме

  Честота Цел Предварително тестване и стабилност
  Официална версия Всеки няколко месеца Нормална употреба Сравнително стабилна
  Предварителна Седмици преди основна версия Ранно издание за тестване и напреднали Очаквани нестабилности
  Нощна Всеки един или три дни Само за тестване Неизпробвана