MuseScore продуктово описание

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see MuseScore продуктово описание.

Ключови думи

музика, нотиране, софтуер, свободен, отворен код, композиция, композиране, аранжимент, създаване, партитура, ноти, capella, midi, musicxml, печат, възпроизвеждане

45 символно описание

Създай, възпроизвеждай и печатай нотирана музика безплатно

80 символно описание

Създай, възпроизвеждай и печатай нотирана музика с безплатен свободен софтуер за нотопис

250 символно описание

Създай, възпроизвеждай и печатай нотирана музика безплатно. MuseScore е многоплатформен, многоезичен нотописен софтуер с отворен код. Представлява лесен и нагледен редактор с възможност за аудио възпроизвеждане за красиви резултати

450 символно описание

Създай, възпроизвеждай и печатай нотирана музика безплатно. MuseScore е многоплатформен, многоезичен нотописен софтуер с отворен код. Представлява лесен и нагледен редактор с възможност за аудио възпроизвеждане за красиви резултати. Поддържа безкраен брой петолиния с до четири гласа на всяко, динамика, артикулация, текстове, акорди, lead sheet notation, импорт/експорт в MIDI и MusicXML, експорт в PDF и WAV, плюс онлайн споделяне на партитури

2000 символно описание

Създай, възпроизвеждай и печатай нотирана музика безплатно. MuseScore е нотописен софтуер с отворен код, който работи под Windows, MacOS и Linux, и е достъпен на над тридесет различни езика. Представлява лесен и нагледен редактор с възможност за аудио възпроизвеждане за красиви резултати, конкурирайки комерсиални продукти като Finale и Sibelius.

Част от възможностите на MuseScore включват:

Безкрайна партитура
Безкраен брой петолиния в система
До четири независими гласа на петолиние
Помощник за създаване на партитура и шаблони
Автоматично извличане на партии и транспониране
Повторенията включват segnos, coda, и повторения на тактове
Динамика, артикулация и други изразни символи с възможност за възпроизвеждане на повечето от тях
Custom text markings
Текстове
Акордни символи
Jazz notation, including lead sheets, slash notation and a “handwritten” font for text
Swing and shuffle playback
Смесител за нивата на инструментите и ефекти
Нотиране на ударни
Early music notation
Обединяване на ноти от различни петолиния
Вмъкване на изображения
Custom key signatures
Additive time signatures
User-defined score styles

Повечето елементи в MuseScore се разполагат автоматично, но могат да се позиционират ръчно. Възможностите на MuseScore могат да се разширяват чрез добавки и нарастващото хранилище в musescore.org съдържа много много разширения добавени от потребители.

MuseScore includes a set of sounds that reproduce common instruments (as defined by General MIDI) without taking up a lot of disk space or memory, but you can also substitute any SoundFont you prefer for a wider variety of sounds or for more realism.

MuseScore can import and export MIDI and MusicXML files, and it can also import from Capella and several other programs. MuseScore can export to PDF, PNG, and other graphic formats, to WAV and other audio formats, or to Lilypond for an alternative layout and print option.

MuseScore can upload scores directly to the score sharing site musescore.com. Program support is provided on musescore.org.