Laptop with Musescore Application

Per què Musescore?

Programari professional
de notació musical
Totalment gratuït,
sense limitacions
Molt intuïtiu
i potent
Codi obert
Entrada mitjançant teclats MIDI
Transfereix des de/cap a altres programes
mitjançant MusicXML, MIDI i altres formats

MuseScore està desenvolupat per una comunitat oberta

Supporters

4517 comments
in the last 30 days

Desenvolupadors

43 active contributors
in the last year

Traductors

69 languages
1289 translators