Creeu, reproduïu i imprimiu magnifiques partitures

El programari de notació musical més popular del món

Why Musescore?

Programari professional
de notació musical
Totalment gratuït,
sense limitacions
Molt intuïtiu
i potent
Codi obert
Entrada mitjançant teclats MIDI
Transfereix des de/cap a altres programes
mitjançant MusicXML, MIDI i altres formats

Musescore is built by an open-source community

Supporters

5604 comments
in the last 30 days

Desenvolupadors

37 active contributors
in the last year

Traductors

66 languages
995 translators