Idioma, traduccions i extensions

Updated 3 years ago

  MuseScore funciona amb la llengua configurada al vostre sistema operatiu o compte.

  Canviar de llengua

  1. Des del menú, selecciona EditaPreferencies... (Mac: MuseScorePreferencies...);
  2. Quan s'obri la finestra, a General, selecciona l'idioma que vulguis de la llista desplegable de la secció Llengua

  Dialog: Edit / Preferences / General

  Administrador de recursos

  L'Administrador de recursos s'utilitza per instal·lar i desinstal·lar extensions i per gestionar l'actualització de traduccions. Per accedir al menú, utilitza una de les opcions següents:

  • Des de la barra de menú, selecciona AjudaAdministrador de recursos.
  • Des de la barra de menú, seleccionaEditaPreferencies... (Mac: MuseScorePreferencies...), obre General i fes clic al botó Actualitza traduccions .

   Dialog: Help / Resource Manager

  Instal·lar o desinstal·lar extensions

  Per Instal·lar o desinstal·lar una extensió:

  1. Selecciona la pestanya Extensions del Administrador de recursos.
  2. Selecciona l'extensió que t'interessi.
  3. Clica el botó Instal·la o Desinstal·la .

  Atenció: Les extensions actualment incloses són MuseScore Drumline (MDL) (a partir de la versió 3.0) i la MuseScore General HQ soundfont (des de la versió 3.1).

  Actualitzar traduccions

  Per tal d'actualitzar traduccions:

  1. Selecciona la pestanya Languages del Administrador de recursos.
  2. Fes clic al botó Actualitza de la llengua o llengües que vulguis actualitzar.

  Atenció: La majoria dels menús i de textos canviaran o s'actualitzaran automàticament però alguns no ho faran fins que el programa es reiniciï.

  Pots veure també

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.