Všechny klávesové zkratky

V systému macOS proveďte následující záměny:

  • Nahraďte Ctrl with Cmd (nebo )
  • Nahraďte Alt with Option (nebo )
  • Nahraďte Home with Fn+Vlevo
  • Nahraďte End with Fn+Vpravo
  • Nahraďte PgUp with Fn+Nahoru
  • Nahraďte PgDn with Fn+Dolů
  • Přidejte Fn s funkčními klávesami

Mapa klávesnice

Klepněte pro plné rozlišení. Verze PDF vhodná pro tisk.
QWERTY keyboard shortcut map image

Činnost Systémy Windows/Linux macOS
Zvětšit Ctrl+= Cmd+=
Zmenšit Ctrl+- Cmd+-
Změnit velikost na 100 % Ctrl+0 Cmd+0
Přejít na první prvek v notovém zápisu Ctrl+Home Cmd+Fn+Šipka vlevo
Přejít na poslední prvek v notovém zápisu Ctrl+End Cmd+Fn+Šipka vpravo
Jít na další obrazovku PgUp Fn+Šipka nahoru
Jít na předchozí obrazovku PgDn Fn+Šipka dolů
Jít na začátek první strany Home Fn+Šipka vlevo
Jít na konec poslední strany End Fn+Šipka vpravo
Jít na další stranu Ctrl+PgUp Cmd+Fn+Šipka nahoru
Jít na předchozí stranu Ctrl+PgDn Cmd+Fn+Šipka dolů
Najít/Jít na Ctrl+F Cmd+F
Přístupnost: získat polohu Shift+L Shift+L
Zobrazit/Skrýt časovou osu F12 Fn+F12

Pohyb v notovém zápisu

Činnost Systémy Windows/Linux macOS
Vybrat další akord Šipka vpravo Šipka vpravo
Vybrat předchozí akord Šipka vlevo Šipka vlevo
Jít na další takt Ctrl+Šipka vpravo Cmd+Šipka vpravo
Jít na předchozí takt Ctrl+Šipka vlevo Cmd+Šipka vlevo
Vybrat další prvek v notovém zápisu Alt+Šipka vpravo Option+Šipka vpravo
Vybrat předchozí prvek v notovém zápisu Alt+Šipka vlevo Option+Šipka vlevo
Vybrat další prvek uvnitř osnovy Ctrl+Alt+Shift+Šipka vpravo Cmd+Option+Shift+Šipka vpravo
Vybrat předchozí prvek uvnitř osnovy Ctrl+Alt+Shift+Šipka vlevo Cmd+Option+Shift+Šipka vlevo
Vybrat notu nebo pomlku nahoře Alt+Šipka nahoru Option+Šipka nahoru
Vybrat notu nebo pomlku dole Alt+Šipka dolů Option+Šipka dolů
Vybrat nejvyšší notu v akordu Ctrl+Alt+Šipka nahoru Cmd+Option+Šipka nahoru
Vybrat nejnižší notu v akordu Ctrl+Alt+Šipka dolů Cmd+Option+Šipka dolů
Jít na vrchní osnovu Alt+Shift+Up Option+Shift+Up
Jít na spodní osnovu Alt+Shift+Šipka dolů Option+Shift+Šipka dolů

Zápis not

Obecné

Činnost Systémy Windows/Linux macOS
Zápis not: přepnout režim zápisu N N
Zápis not: přepnout režim přepisu výšek stávajících not Ctrl+Shift+I Cmd+Shift+I
Zápis not: přepnout režim vkládání Ctrl+I Cmd+I
Zobrazit/Skrýt klávesnici P P
Použít hlas 1 Ctrl+Alt+1 Cmd+Option+1
Použít hlas 2 Ctrl+Alt+2 Cmd+Option+2
Použít hlas 3 Ctrl+Alt+3 Cmd+Option+3
Použít hlas 4 Ctrl+Alt+4 Cmd+Option+4

Délka

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Nastavit délku 19 19
Nastavit délku: 1/64 nota 1 1
Nastavit délku: 1/32 nota 2 2
Nastavit délku: 1/16 nota 3 3
Nastavit délku: osminová nota 4 4
Nastavit délku: čtvrťová nota 5 5
Nastavit délku: půlová nota 6 6
Nastavit délku: celá nota 7 7
Nastavit délku: dvojcelá nota 8 8
Nastavit délku: longa 9 9
Přidat/Odebrat prodlužující tečku . .
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu Ctrl+2Ctrl+9 Cmd+2Cmd+9
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: duola Ctrl+2 Cmd+2
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: triola Ctrl+3 Cmd+3
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: kvartola Ctrl+4 Cmd+4
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: kvintola Ctrl+5 Cmd+5
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: sextola Ctrl+6 Cmd+6
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: septola Ctrl+7 Cmd+7
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: oktola Ctrl+8 Cmd+8
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu: nonola Ctrl+9 Cmd+9
Přidat ligaturovanou notu T T
Zkrátit vybranou délku na polovinu Q Q
Zdvojit vybranou délku W W
Zkrátit vybranou délku na polovinu (zahrnuje tečkované hodnoty) Shift+Q Shift+Q
Zdvojit vybranou délku (zahrnuje tečkované hodnoty) Shift+W Shift+W
Vložit celotaktovou pomlku Ctrl+Shift+Del Cmd+Shift+Del

Výška tónu

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Přidat notu AG AG
Přidat notu A A A
Přidat notu B B B
Přidat notu C C C
Přidat notu D D D
Přidat notu E E E
Přidat notu F F F
Přidat notu G G G
Přidat k akordu notu Shift+AShift+G Shift+AShift+G
Přidat k akordu notu A Shift+A Shift+A
Přidat k akordu notu B Shift+B Shift+B
Přidat k akordu notu C Shift+C Shift+C
Přidat k akordu notu D Shift+D Shift+D
Přidat k akordu notu E Shift+E Shift+E
Přidat k akordu notu F Shift+F Shift+F
Přidat k akordu notu G Shift+G Shift+G
Přidat interval Alt+1Alt+9 Option+1Option+9
Přidat interval: prima Alt+1 Option+1
Přidat interval: sekunda nahoře Alt+2 Option+2
Přidat interval: tercie nahoře Alt+3 Option+3
Přidat interval: kvarta nahoře Alt+4 Option+4
Přidat interval: kvinta nahoře Alt+5 Option+5
Přidat interval: sexta nahoře Alt+6 Option+6
Přidat interval: septima nahoře Alt+7 Option+7
Přidat interval: oktáva nahoře Alt+8 Option+8
Přidat interval: nona nahoře Alt+9 Option+9
Přidat/Odebrat posuvku: bé - -
Přidat/Odebrat posuvku: odrážka = =
Přidat/Odebrat posuvku: křížek + +
Přidat pomlku 0 0
Přidat ozdobu: příraz / /

Tabulatura

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Nastavit délku (TAB) Shift+1Shift+9 Shift+1Shift+9
Nastavit délku: 1/128 nota (TAB) Shift+0 Shift+0
Nastavit délku: 1/64 nota (TAB) Shift+1 Shift+1
Nastavit délku: 1/32 nota (TAB) Shift+2 Shift+2
Nastavit délku: 1/16 nota (TAB) Shift+3 Shift+3
Nastavit délku: osminová nota (TAB) Shift+4 Shift+4
Nastavit délku: čtvrťová nota (TAB) Shift+5 Shift+5
Nastavit délku: půlová nota (TAB) Shift+6 Shift+6
Nastavit délku: celá nota (TAB) Shift+7 Shift+7
Přidat TAB: pražec 09 09
Přidat TAB: pražec AK AK
Přidat TAB: pražec 0 0 0
Přidat TAB: pražec 1 1 1
Přidat TAB: pražec 2 2 2
Přidat TAB: pražec 3 3 3
Přidat TAB: pražec 4 4 4
Přidat TAB: pražec 5 5 5
Přidat TAB: pražec 6 6 6
Přidat TAB: pražec 7 7 7
Přidat TAB: pražec 8 8 8
Přidat TAB: pražec 9 9 9
Přidat TAB: pražec 0 A A
Přidat TAB: pražec 1 B B
Přidat TAB: pražec 2 C C
Přidat TAB: pražec 3 D D
Přidat TAB: pražec 4 E E
Přidat TAB: pražec 5 F F
Přidat TAB: pražec 6 G G
Přidat TAB: pražec 7 H H
Přidat TAB: pražec 8 J J
Přidat TAB: pražec 9 K K
Jít na vyšší strunu (TAB) Šipka nahoru Šipka nahoru
Jít na nižší strunu (TAB) Šipka dolů Šipka dolů
Zapnout/Vypnout stínovou notu Shift+X Shift+X

Výběr

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Vybrat vše Ctrl+A Cmd+A
Přidat do výběru: předchozí nota/pomlka Shift+Šipka vlevo Shift+Šipka vlevo
Přidat do výběru: další nota/pomlka Shift+Šipka vpravo Shift+Šipka vpravo
Přidat do výběru: vyšší osnova Shift+Šipka nahoru Shift+Šipka nahoru
Přidat do výběru: nižší osnova Shift+Šipka dolů Shift+Šipka dolů
Vybrat po začátek taktu Ctrl+Shift+Šipka vlevo Cmd+Shift+Šipka vlevo
Vybrat do konce taktu Ctrl+Shift+Šipka vpravo Cmd+Shift+Šipka vpravo
Vybrat po začátek řádku Shift+Home Shift+Fn+Šipka vlevo
Vybrat po konec řádku Shift+End Shift+Fn+Šipka vpravo
Vybrat po začátek notového zápisu Ctrl+Shift+Home Cmd+Shift+Fn+Šipka vlevo
Vybrat po konec notového zápisu Ctrl+Shift+End Cmd+Shift+Fn+Šipka vpravo

Úpravy

Obecné

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Opustit Esc Esc
Zpět Ctrl+Z Cmd+Z
Znovu Ctrl+Shift+Z Cmd+Shift+Z
Kopírovat Ctrl+C Cmd+C
Vyjmout Ctrl+X Cmd+X
Vložit Ctrl+V Cmd+V
Kopírovat/Vložit: vyměnit se schránkou Ctrl+Shift+X Cmd+Shift+X
Opakovat výběr R R
Vložit jeden takt před výběr Ins Ins
Vložit takty před výběr Ctrl+Ins Cmd+Ins
Vložit jeden takt na konec notového zápisu Ctrl+B Cmd+B
Vložit takty na konec notového zápisu Alt+Shift+B Option+Shift+B
Smazat Del Del
Smazat vybrané takty Ctrl+Del Cmd+Del
Zobrazit/Skrýt vlastnosti F8 Fn+F8
Upravit prvek F2 Fn+F2
Posunout akord/pomlku doleva Shift+Šipka vlevo Shift+Šipka vlevo
Posunout akord/pomlku doprava Shift+Šipka vpravo Shift+Šipka vpravo

Délka

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Nastavit délku 19 19
Přidat nepravidelnou rytmickou skupinu Ctrl+2Ctrl+9 Cmd+2Cmd+9
Přidat ligaturovanou notu T T
Zkrátit vybranou délku na polovinu Q Q
Zdvojit vybranou délku W W
Zkrátit vybranou délku na polovinu (zahrnuje tečkované hodnoty) Shift+Q Shift+Q
Zdvojit vybranou délku (zahrnuje tečkované hodnoty) Shift+W Shift+W
Vložit poloviční hodnoty Ctrl+Shift+Q Cmd+Shift+Q
Vložit dvojnásobné hodnoty Ctrl+Shift+W Cmd+Shift+W
Vložit celotaktovou pomlku Ctrl+Shift+Del Cmd+Shift+Del

Výška tónu

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Přidat/Odebrat posuvku: bé - -
Přidat/Odebrat posuvku: odrážka = =
Přidat/Odebrat posuvku: křížek + +
Posunout výšku tónu/výběr nahoru Šipka nahoru Šipka nahoru
Posunout výšku tónu/výběr dolů Šipka dolů Šipka dolů
Posunout výšku tónu o oktávu nahoru Ctrl+Šipka nahoru Cmd+Šipka nahoru
Posunout výšku tónu o oktávu dolů Ctrl+Šipka dolů Cmd+Šipka dolů
Posunout výšku tónu diatonicky nahoru Alt+Shift+Šipka nahoru Option+Shift+Šipka nahoru
Posunout výšku tónu diatonicky dolů Alt+Shift+Šipka dolů Option+Shift+Šipka dolů
Provést enharmonickou záměnu (ve znějící a zapsané výšce) J J
Provést enharmonickou záměnu (pouze v nynějším režimu) Ctrl+J Cmd+J
Posunout notu na vyšší strunu (TAB) Ctrl+Šipka nahoru Cmd+Šipka nahoru
Posunout notu na nižší strunu (TAB) Ctrl+Šipka dolů Cmd+Šipka dolů
Zapnout/Vypnout stínovou notu (TAB) Shift+X Shift+X

Notace

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Obrátit směr X X
Převrácení notové hlavičky Shift+X Shift+X
Použít hlas 1 Ctrl+Alt+1 Cmd+Option+1
Použít hlas 2 Ctrl+Alt+2 Cmd+Option+2
Použít hlas 3 Ctrl+Alt+3 Cmd+Option+3
Použít hlas 4 Ctrl+Alt+4 Cmd+Option+4
Přesunout vybranou notu nebo pomlku do vyšší osnovy Ctrl+Shift+Šipka nahoru Cmd+Shift+Šipka nahoru
Přesunout vybranou notu nebo pomlku do nižší osnovy Ctrl+Shift+Šipka dolů Cmd+Shift+Šipka dolů
Přidat/Odebrat vícetaktovou pomlku M M

Ruční nastavení

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Posunout text doleva Šipka vlevo Šipka vlevo
Posunout text doprava Šipka vpravo Šipka vpravo
Posunout text rychle doleva Ctrl+Šipka vlevo Cmd+Šipka vlevo
Posunout text rychle doprava Ctrl+Šipka vpravo Cmd+Šipka vpravo
Posunout výběr nahoru Šipka nahoru Šipka nahoru
Posunout výběr dolů Šipka dolů Šipka dolů
Posunout výběr rychle nahoru Ctrl+Šipka nahoru Cmd+Šipka nahoru
Posunout výběr rychle dolů Ctrl+Šipka dolů Cmd+Šipka dolů

Text

Obecné

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Přidat text: text osnovy Ctrl+T Cmd+T
Přidat text: přednesový text Ctrl+E Cmd+E
Přidat text: text systému Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T
Přidat text: tempové označení Alt+Shift+T Option+Shift+T
Přidat text: orientační značka Ctrl+M Cmd+M
Vložit zvláštní znaky Shift+F2 Shift+Fn+F2

Formátování

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Formátovat text: tučně Ctrl+B Cmd+B
Formátovat text: kurzíva Ctrl+I Cmd+I
Formátovat text: podtržení Ctrl+U Cmd+U
Vložit bé Ctrl+Shift+B Cmd+Shift+B
Vložit odrážku Ctrl+Shift+H Cmd+Shift+H
Vložit křížek Ctrl+Shift+# Cmd+Shift+#
Vložit dynamiku p Ctrl+Shift+P Cmd+Shift+P
Vložit dynamiku m Ctrl+Shift+M Cmd+Shift+M
Vložit dynamiku f Ctrl+Shift+F Cmd+Shift+F
Vložit dynamiku n Ctrl+Shift+N Cmd+Shift+N
Vložit dynamiku r Ctrl+Shift+R Cmd+Shift+R
Vložit dynamiku s Ctrl+Shift+S Cmd+Shift+S
Vložit dynamiku z Ctrl+Shift+Z Cmd+Shift+Z

Zpěvní text

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Přidat text: zpěvní text Ctrl+L Cmd+L
Jít na další slabiku Mezerník Mezerník
Jít na předchozí slabiku Shift+Mezerník Shift+Mezerník
Zpěvní text: přidat spojovník - -
Zpěvní text: přidat melisma _ _
Přidat sloku zpěvního textu Enter Enter
Jít na další slabiku zpěvního textu Šipka dolů Šipka dolů
Jít na předchozí slabiku zpěvního textu Šipka nahoru Šipka nahoru

Akordové značky, funkční značky (římská číslice), akordové značky Nashville (číslice), číslovaný bas

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Přidat text: akordová značka Ctrl+K Cmd+K
Přidat text: číslovaný bas Ctrl+G Cmd+G
Další textový prvek Mezerník Mezerník
Předchozí textový prvek Shift+Mezerník Shift+Mezerník
Posun ukazovátka: na další dobu ; ;
Posunutí ukazovátka: předchozí doba Shift+; Shift+;
Posunutí ukazovátka: délka Ctrl+1Ctrl+9 Cmd+1Cmd+9

Další prvky notového zápisu

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Zobrazit/Skrýt palety F9 Fn+F9
Hledat palety Ctrl+F9 Cmd+Fn+F9
Otevřít hlavní paletu Shift+F9 Shift+Fn+F9
Přidat legato S S
Přidat artikulaci: akcent Shift+V Shift+V
Přidat artikulaci: marcato Shift+O Shift+O
Přidat artikulaci: staccato Shift+S Shift+S
Přidat artikulaci: tenuto Shift+N Shift+N
Přidat šipku: crescendo < <
Přidat šipku: decrescendo > >
Přidat závorky k prvku ( (

Nastavení a formátování notového zápisu

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Přidat nebo odstranit nástroje I I
Otevřít dialog hudebních nástrojů F7 Fn+F7
Zapnout/Vypnout viditelnost prvků V V
Zúžit takty { {
Rozšířit takty } }
Přidat/Odstranit zalomení systémů Enter Enter
Přidat/Odstranit zalomení strany Ctrl+Enter Cmd+Enter
Obnovit výchozí tvar a umístění Ctrl+R Cmd+R

Operace se soubory

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Nový Ctrl+N Cmd+N
Otevřít Ctrl+O Cmd+O
Zavřít Ctrl+W Cmd+W
Uložit Ctrl+S Cmd+S
Uložit jako Ctrl+Shift+S Cmd+Shift+S
Tisk Ctrl+P Cmd+P
Ukončit Ctrl+Q Cmd+Q

Uživatelské rozhraní

Playback

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Přehrát Mezerník Space
Zobrazit/Skrýt směšovač F10 Fn+F10

Přístupnost

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Další skupina uživatelského rozhraní Tab Tab
Předchozí skupina uživatelského rozhraní Shift+Tab Shift+Tab
Další panel/okno uživatelského rozhraní F6 Fn+F6
Předchozí panel/okno uživatelského rozhraní Shift+F6 Shift+Fn+F6

Jiné

Činnost Systém Windows/Linux macOS
Více instancí Ctrl+F3 Cmd+Fn+F3
Celá obrazovka F11 Fn+F11