Přídavné moduly

Aktualizováno před před jedním rokem
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Přídavné moduly

Přídavné moduly jsou malé kousky kódu, které do MuseScore přidávají určitou vlastnost. Přidáním přídavného modulu se v nabídce Plugins programu MuseScore (přídavné moduly) objeví nový záznam, který provádí v notovém zápisu nebo v jeho části určitou činnost. Přídavné moduly jsou cestou, jak uživatelům s malými programátorskými dovednostmi umožnit přidávání funkcí do programu. Pokud chcete vyvíjet přídavné moduly, přečtěte si, prosím, dokumentaci k přídavným modulům , která je v angličtině.

Některé přídavné moduly jsou dodány již s MuseScore. Další přídavné moduly naleznete ve skladišti s přídavnými moduly .

Poznámka: Naprostá většina všech dostupných přídavných modulů je vydána výhradně v angličtině.

Instalace

Některé přídavné moduly vyžadují instalaci dalších součástek (např. písem), aby pracovala. Čtěte proto dokumentaci toho kterého přídavného modulu.

Většina přídavných modulů je poskytována jako soubory zip, takže stáhněte soubor .zip s přídavným modulem a rozbalte jej do jednoho z adresářů jmenovaných níže.
Některé jsou poskytovány jako soubor .js, stáhněte je a umístěte do jednoho z těchto adresářů.
Některé jsou poskytovány jako soubor .txt, stáhněte je, umístěte do jednoho z těchto adresářů a přejmenujte, aby končily souborovou příponou .js.

Windows

MuseScore přídavné moduly hledá v %ProgramFiles%\MuseScore\Plugins (případně %ProgramFiles(x86)%\MuseScore\Plugins u verzí pro 64-bit) a v %LOCALAPPDATA%\MusE\MuseScore\plugins u verzí Vista a 7 nebo v C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\MuseScore\plugins (upraveno pro vaši jazykovou verzi) u verze XP.

MacOS X

V MacOS X, MuseScore přídavné moduly hledá v balíku MuseScore v /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/plugins a v ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/plugins. Abyste soubory dostali do balíku s programy, klepněte pravým tlačítkem myši na MuseScore.app a vyberte Ukázat obsah balíku (Show package contents), abyste viděli adresář Contents.

Linux

V Linuxu MuseScore přídavné moduly hledá v /usr/share/mscore-1.2/plugins a v ~/.local/share/data/MusE/MuseScore/plugins.

V kterémkoli z příkladů uvedených výše se musí MuseScore spustit znovu, aby se nový přídavný modul či přídavné moduly nahrály.
V MuseScore 2.0+ se pak ještě přídavný modul musí povolit v nabídce ÚpravyNastaveníModuly, a MuseScore se pak musí spustit ještě jednou.

Před verzí MuseScore 2.0 musí být, aby byla dostupná nabídka přídavných modulů, otevřen notový zápis.

Přídavné moduly dodávané s programem

ABC import

Tento přídavný modul používá internetovou službu (http://abc2xml.appspot.com/) k otevření souboru ABC v MuseScore. Podporováno je ABC 1.6. Soubor ABC je odeslán službě a vrácen je soubor MusicXML. Přídavný modul pak vrácený soubor, který je ve formátu MusicXML, zobrazí jako nový notový zápis.

Break Every X Measures

Tento přídavný modul přidává do vybraných taktů ve vámi zvoleném odstupu zalomení řádků osnov nebo, nejsou-li vybrány žádné takty, přidává zalomení řádků osnov do celého notového zápisu.

Break 4

Toto je starší verze Break Every X Measures plugin a tento přídavný modul byl součástí MuseScore 0.9.5. Ve vaší instalaci může být stále ještě dostupný.
Zalomení řádků vkládá každé 4 takty v celém notovém zápisu.

Chord chart

Tento přídavný modul vytváří nový notový zápis se všemi názvy akordů podporovanými MuseScore ve stylu Jazz.

Color notes

Tento přídavný modul obarvuje hlavičky všech not u všech osnov a hlasů podle pravidel BoomWhackers. Každá výška tónu má jinou barvu. C a C# mají odlišnou barvu. C# a Db mají stejnou barvu.
Pro obarvení všech not na černo klepněte pravým tlačítkem myši na hlavičku noty, zvolte VybratVšechny podobné prvky. Znovu klepněte pravým tlačítkem myši na hlavičku noty, zvolte Barva → vyberte černou → OK. Na toto byste také mohli použít přídavný modul na odstranění barvy not .

Create scores

Tento přídavný modul vytváří nový notový zápis pro klavír se 4 čtvrťovými notami C D E F. Je to dobrý začátek při učení se, jak se s přídavným modulem vytváří nový notový zápis a přidávají noty.

Font Test

Tento přídavný modul je totožný s Note Names plugin, ale používá jiné písmo. Už není součástí MuseScore, ale byl v 1.0 a jako tokový může být ve vaší instalaci.

Note names

Tento přídavný modul zobrazuje anglický název horní noty akordu v prvním hlase v osnově úplně nahoře nad notovou hlavičkou (jako styl textu )

Remove Notes

Tento přídavný modul odstraňuje zadanou notu (dole, uprostřed nebo nahoře) všech třínotových akordů prvním hlase horní osnovy.

Save Online ...

Tento přídavný modul není v nabídce s přídavnými moduly Plugins, ale v nabídce Soubor (SouborSave Online...). I tak je to přídavný modul a používá se na odesílání vašich notových zápisů MuseScore.com, viz dokumentace ke Sdílení not po internetu .

Temperament Tuning

Tento přídavný modul byl součástí MuseScore 0.9.6 a je novější verzí přídavného modulu Tuning plugin (viz níže). Později byl přesunut do skladiště s přídavnými moduly jako Scales , takže jeho dokumentaci čtěte tam.

Test

Tento přídavný modul je jen zkouška a zobrazuje dialogové okno Hello MuseScore. Je to dobrý výchozí bod pro učení se vývoji přídavných modulů. Už není součástí MuseScore, ale byl součástí verze 1.0 a dřívějších a jako takový by stále ještě mohl být ve vaší instalaci.
Jako pozůstatek instalace verze 0.9.6.3 a starší také můžete najít přídavný modul se stejným názvem v nabídce (VytvořeníTest).

Tuning

Tento přídavný modul byl součástí MuseScore 0.9.5 a je starší verzí přídavného modulu Temperament Tuning (viz výše). Stále by ještě mohl být dostupný ve vaší instalaci.
Použije vámi vybrané ladění na všechny noty všech akordů hlasů 1-3 (ale ne hlasu 4!) na všech osnovách.