Vytažení hlasů skladby

Aktualizováno před před 6 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Vytažení partů

Pokud jste napsali notový zápis pro celý ansámbl, spoluhru nebo souzpěv sólových nástrojů a vokálních hlasů, MuseScore umí vytvořit noty, které ukazují jen jednotlivé hlasy skladby pro každého hudebníka v souboru.

V nynějších verzích MuseScore spočívá vytvoření výtahu jednotlivých hlasů z úplného notového zápisu ze dvou kroků:

 1. Volba nástrojů, ze kterých se má výtah jednotlivých hlasů vytvořit (Stanovení hlasů skladby)
 2. Skutečné vytvoření výtahu

Stanovení hlasů skladby

Jednotlivé hlasy skladby můžete stanovit kdykoli po vytvoření notového zápisu. Nastavení jednotlivých hlasů skladby musíte provést jen jednou, ale můžete se samozřejmě vrátit kdykoli později nazpět a udělat, když je to potřeba, změny. Následující pokyny používají jako příklad notový zápis pro housle, violu, violoncello a kontrabas, ale tentýž postup se dá použít na kterýkoli jiný notový zápis.

 1. V hlavní nabídce vyberte SouborHlasy skladby...

  Když poprvé otevřete okno s hlasy skladby, jediným činným tlačítkem je Nový

 2. V okně s hlasy skladby klepněte na Nový pro vytvoření stanovení hlasu skladby

  Okno s hlasy skladby nyní na levé straně uvádí nový hlas skladby a ukazuje vlastnosti vybraného hlasu skladby na pravé straně

 3. Na pravé straně napište slova, která chcete použít jako Název souboru a Název hlasu skladby
  Název souboru
  Označuje název souboru, pod kterým je váš jednotlivý hlas skladby uložen, poté co byl vytvořen (povinné pole)
  Název hlasu skladby
  Text na první straně s jednotlivým hlasem skladby, v horním levém rohu (volitelné)
 4. Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty do tohoto výtahu jednotlivého hlasu skladby označením příslušných okének na levé straně okna. Obvykle obsahuje každý výtah jednotlivého hlasu skladby jeden nástroj, ale někdy můžete potřebovat hlas skladby, jenž zahrnuje více než jeden nástroj (jako například osnovy více bicích). MuseScore vás nechá označit tolik nástrojů na hlas skladby, kolik potřebujete.

  na pravé straně okna s hlasy skladby jsou nyní hotovy vlastnosti pro první hlas skladby

 5. Opakujte výše jmenované kroky dva až čtyři pro každý výtah hlasu skladby, dokud je to potřeba

  Pro náš příklad jsou všechny čtyři hlasy skladby nyní uvedeny na levé straně okna s hlasy skladby

 6. Až budete hotovi, stiskněte Zavřít pro opuštění okna s hlasy skladby

Nyní jste dokončili stanovení hlasů. Nemusíte to udělat znovu, dokud nepřidáte nebo neodstraníte nějaký nástroj do/z vašeho úplného notového zápisu. V současných verzích MuseScore není možné rozdělit jednu osnovu (která obsahuje dva nebo více hlasů) do samostatných hlasů skladby. Takže jakýkoli nástroj, pro který chcete udělat jeho vlastní samostatný hlas vytažený ze skladby, také potřebuje mít svoji vlastní osnovu v úplném notovém zápisu. Zohledněte to, prosím, při plánování a zřizování svého notového zápisu.

Vytvoření hlasů skladby

Kdykoli můžete vytvořit hlasy skladby, abyste viděli, jak vypadají, ale potřeba je to udělat, až když jste dokončili úplný notový zápis a chcete vytvořit jednotlivé hlasy skladby:

 1. V hlavní nabídce vyberte SouborHlasy skladby... pro návrat do okna s hlasy skladby.
 2. V seznamu na levé straně vyberte výtah hlasu skladby, který chcete vytvořit a podívat se na něj
 3. Stiskněte Vytvořit hlas skladby a do hlavního okna MuseScore je přidána nová karta obsahující nově vytvořený hlas skladby

Opakujte výše jmenované kroky dva až čtyři pro každý hlas skladby, na který se chcete podívat, nebo který chcete vytisknout. Pokud v úplném notovém zápisu provedete jakékoli změny, můžete kdykoli hlas skladby vytvořit znovu, abyste se v hlasu skladby na nové změny mohli podívat.

Uložení

V současných verzích MuseScore nejsou změny v notovém zápisu spojeny s hlasy skladby, jež již byly vytvořeny, takže jakoukoli změnu, kterou uděláte v notovém zápisu, bude potřeba udělat i v jednotlivém hlasu skladby buď ručně, nebo znovuvytvořením hlasu skladby podle kroků popsaných výše. Dejte, prosím, pozor na to, že, každý hlas, který jste právě vytvořili, je potřeba uložit jako samostatný soubor (přes SouborUložit...), jinak bude při zavření karty ztracen. Obvykle se na něj ještě před uložením budete chtít podívat, abyste prověřili jeho správné formátování.