Změna a úpravy zvuku

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Směšovač

Směšovač

Směšovač vám dovolí změnu zvuků nástrojů a úpravu hlasitosti, pravolevé vyvážení, ozvěnu a znásobení tónu (sbor) pro každou osnovu. V hlavní nabídce vyberte PohledSměšovač pro ukázání směšovače.

Směšovač ukazuje kruhovou stupnici pro každou část notového zápisu

Ztlumení a sólo

Použijte zaškrtávací okénko Ztlumit na rychlé ztišení určitých osnov. Obráceně slouží zaškrtávací okénko Sólo ke ztišení všech osnov, kromě osnovy, která byla označena jako sólo.

Kruhové stupnice

Klepněte na kruhovou stupnici a táhněte myší nahoru pro otáčení stupnice po směru hodinových ručiček. Klepněte na kruhovou stupnici a táhněte myší dolů pro otáčení stupnice proti směru hodinových ručiček.

Zvuk

Rozbalovací nabídka uvádí každý nástroj podporovaný vaší současnou Zvuková banka .

Změna nástroje

Můžete změnit osnovu, aby byla jiným nástrojem. Následující postup mění zvuk nástroje, název osnovy a transpozici osnovy.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo v taktu a vyberte Vlastnosti osnovy...
 2. Klepněte pro změnu nástroje
 3. Vyberte nový nástroj a klepněte na OK pro návrat do dialogu Vlastnosti osnovy
 4. Klepněte znovu na OK pro návrat do notového zápisu

Změna tónu v díle

Některé nástroje mohou změnit zvuk uprostřed notového zápisu. Například smyčce se mohou přepnout do pizzicata nebo tremola a trubku lze přepnout na ztlumenou trubku. Následující pokyny používají ztlumenou trubku jako příklad, ale stejné principy se vztahují na pizzicato nebo tremolo u smyčců.

 1. Vyberte první notu ztlumené části
 2. V hlavní nabídce vyberte VytvořeníTextText osnovy
 3. Napiště Mute (nebo výraz jako Con Sordino). Klepněte mimo rámeček, ve kterém jste text zadali. V tomto bodě je text osnovy viditelným odkazem a nepoužívá se během přehrávání
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na právě vytvořený text osnovy a vyberte Vlastnosti textu osnovy...
 5. V dialogu Vlastnosti textu osnovy označte zaškrtávací okénkoKanál
 6. V dialogu Vlastnosti textu osnovy vyberte mute
 7. Klepněte na OK pro návrat do notového zápisu

Každá nota, která je zadána po takto upravené notě, je v MuseScore přehrávána ztlumeně. Pro návrat k neztlumenému zvuku později v notovém zápisu, následujte tytéž pokyny, jak jsou uvedeny výše, ale napište Open v kroku 3 a vyberte normal v kroku 6.