Dynamika

Aktualizováno před před 7 roky
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Dynamika

Hlasitost přehrávání lze změnit pro celý notový zápis v přehrávacím panelu, nebo místně označením dynamiky v notovém zápisu.

Přehrávací panel

  • Zobrazte přehrávací panel panel: PohledPřehrávací panel
  • Změňte hlasitost pomocí posuvníku

Označení dynamiky

Z palety s dynamikou přetáhněte označení dynamiky na takt v notovém zápisu.

Paleta s dynamikou

Nebo si zobrazte rozsáhlejší paletu přes nabídku VytvořeníTextDynamika.

Rozsáhlejší paleta s dynamikou

Upravení hlasitosti přehrávání pro označení dynamiky

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na označení dynamiky pro otevření nabídky.
  • Vyberte Vlastnosti MIDI.
  • Upravte číslo pro sílu tónu, vyšší pro hlasitější tón, nižší pro tišší tón.