Text

Aktualizováno před před 7 roky
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Text

Předchozí kapitola pokrývá Tempo , ale v MuseScore je mnoho jiných typů textu: Text písně , Název akordu , Dynamika , Prstoklad , záhlaví a mnoho dalších. Všechny jsou přístupné z hlavní nabídky přes VytvořeníText.

Pro krátký obecný text bez dalších funkcí použijte nejlépe text pro jednu notovou osnovu nebo pro všechny osnovy. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy textu je v tom, zda jej chcete použít na jednu osnovu nebo na všechny osnovy. To dělá rozdíl při Vytažení hlasů skladby .