Text písně

Aktualizováno před před 6 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text písně
  1. Nejprve zadejte noty
  2. Vyberte první notu
  3. V hlavní nabídce vyberte VytvořeníTextText písně a napište slabiku pro první notu
  4. Stiskněte mezerník na konci slova pro přechod na další notu
  5. Stejně tak přejdete na další notu napsáním spojovníku - na konci slabiky. Slabiky jsou spojeny spojovací čárkou
  6. Shift+mezerník přesune na předchozí notu (slabiku)
  7. Enter (Mac: Return) přesune dolů na další řádek textu s další slokou

Ukázka textu: A-des-te fi-del-es

Když se má slabika zpívat přes více not, ukáže se to podtržením:
Podtržení po slabice

Text je zadán soul, _ _ _ až po Esc.

Zvláštní znaky

Text písně lze s výjimkou několika znaků Úpravy textu jako normální text. Pokud chcete přidat mezeru, spojovací pomlčku nebo podtržení v jedné slabice, použijte následující zkratky.

  • Ctrl+mezerník (Mac: +Space) vloží do textu písně mezerník
  • Ctrl+- (Mac: +-) vloží do textu písně spojovník (-)
  • Pouze Mac: +_ vloží do textu písně podtržení (_)

Podívejte se také na: Text , Název akordu .