Úpravy textu

Aktualizováno před před 7 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Úpravy textu

Dvakrát klepněte na text pro vstup do režimu úprav:
Ukázkový text v režimu úprav

V režimu úprav textu jsou dostupné následující příkazy:

  • Ctrl+B (Mac: +B) zapnout/vypnout tučné písmo
  • Ctrl+I (Mac: +I) zapnout/vypnout kurzívu
  • Ctrl+U (Mac: +U) zapnout/vypnout podtržení
  • Posunout ukazatel: Home End
  • Backspace odstraní znak nalevo od značky pro vkládání znaků
  • Delete odstraní znak napravo od značky pro vkládání znaků
  • Enter začít nový řádek
  • F2 ukáže paletu s textovými symboly (viz níže)

Symboly a zvláštní znaky

Můžete do svého textu vložit čtvrťové noty, zalomení a další zvláštní znaky jako symboly. Dvakrát klepněte levým tlačítkem myši na text, a pak v panelu pro úpravy textu klepněte na ikonu klávesnice. Otevře se paleta s textovými symboly.

Paleta s textovými symboly obsahuje tlačítka pro vkládání symbolů do textu, jako jsou čtvrťové noty nebo zvláštní znaky, jako je symbol pro autorské právo nebo písmena s akcenty.

Podívejte se také na: Název akordu , Text písně , Rámečky , Režim úprav