Rámečky

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Rámečky

Rámečky poskytují prázdné místo vně normálních taktů. Mohou obsahovat text nebo obrázky. MuseScore zná dva druhy rámečků:

Vodorovný
Horizontal Frame
Vodorovné rámečky zalamují notovou osnovu. Šířka je nastavitelná a výška odpovídá aktuální výšce osnovy. Vodorovné rámečky je například možné použít na odsazení cody.
Svislý
Vertical Frame
Svislé rámečky poskytují prázdné místo mezi nebo před notovými osnovami. Výška je nastavitelná a šířka odpovídá aktuální šířce osnovy. Svislé rámečky se používají na umístění názvu, podnázvu nebo skladatele. Při vytvoření názvu se automaticky, pokud už není přítomen, vytvoří před prvním taktem svislý rámeček.

Vytvoření rámečku

Nejprve vyberte takt, před který se má rámeček vložit. Příkaz pro vložení rámečku se nachází v nabídce VytvořeníTaktyVložit vodorovný rámeček a VytvořeníTaktyVložit svislý rámeček. Rámeček je vložen před vybraný takt.

Smazání rámečku

Vyberte rámeček a stiskněte Del.

Upravení rámečku

Dvakrát uvnitř rámečku klepněte pro vstup do Režim úprav . Objeví se úchop, jenž se dá použít na změnu velikosti rámečku.

Rámeček názvu v režimu úprav:

Vodorovný rámeček