Zalomení a odstup

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Zalomení a odstupy

Zalomení stran nebo zalomení řádků (zalomení osnov) lze vynutit přetažením odpovídajícího symbolu z palety se zalomeními na prázdné místo taktu v notovém zápisu. Zalomení se provede po vybraném taktu. Zelené značky pro zalomení jsou viditelné na obrazovce, ale neobjevují se v tisku.

Paleta se zalomeními

Někdy je potřeba zalomit osnovu uvnitř taktu místo na taktové čáře (obzvláště ve chvalozpěvech se slokami nebo v písních). Když například chcete tři doby na jedné osnově a jednu dobu předtaktí na další osnově, potřebujete vytvořit dva takty s odpovídající zkrácenou skutečnou dobou trvání. Na podrobnosti se podívejte do částí Doba trvání a Nepravidelný kapitoly, ve které jsou popsány Operace s takty .

Když na chvíli stisknete trojúhelníček, který vidíte u jednotlivých palet, můžete je v krocích postupně přesunovat nahoru nebo dolů. V případě palety se symboly pro zalomení a odstup lze tuto paletu zobrazit i přes nabídku RozvrženíZalomení a odstup.... Paletu si potom pro práci můžete na obrazovce počítače umístit, kam chcete.

Paleta se zalomeními

Vymezení odstupu se používá pro zvětšení odstupu mezi dvěma sousedními osnovami. Přetáhněte vymezovač odstupu na takt nad oblastí, která potřebuje více svislého prostoru. Na značku pro vymezení odstupu dvakrát klepněte a pomocí myši úchopem táhněte pro úpravu výšky odstupu.

Pokud chcete změnit základní nastavení pro odstup mezi osnovami v celém notovém zápisu, použijte nastavení stylu. Vymezení odstupu mění jen notové řádky, v nichž se vymezovače odstupu nacházejí.

Odstup-mezi-osnovami_cs.png

V samostatném okně si můžete nechat zobrazit i další palety, např. paletu s aktovými čarami VytvořeníTaktové čáry.

Značky obsažené v paletách a některé další naleznete v paletě se symboly VytvořeníSymboly.... Tyto symboly lze ukotvené k osnově na rozdíl od značek v jednotlivých paletách umístit kamkoli.

Celková paleta značek