Režim úprav

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Režim úprav

Mnohé prvky v notovém zápisu lze upravovat v režimu úprav :

 • Dvojí klepnutí: Začne režim úprav
 • Escape: Ukončí režim úprav

Některé prvky v režimu úprav ukazují úchopy, které lze přesouvat tažením myší nebo klávesovými příkazy.

Legato v režimu úprav:

Ukázka legata v režimu úprav

Dostupné klávesové příkazy:

 • : Přesune úchop o jednu mezeru doleva
 • : Přesune úchop o jednu mezeru doprava
 • : Přesune úchop o jednu mezeru nahoru
 • : Přesune úchop o jednu mezeru dolů
 • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o 0,1 mezery doleva
 • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o 0,1 mezery doprava
 • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o 0,1 mezery nahoru
 • Ctrl+ (Mac: +): Přesune úchop o 0,1 mezery dolů
 • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery doleva
 • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery doprava
 • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery nahoru
 • Alt+: Přesune úchop o 0,01 mezery dolů
 • Shift+: Přesune kotevní bod o jedno místo doleva
 • Shift+: Přesune kotevní bod o jedno místo doprava
 • Tab: Jde na další úchop

Pokud potřebujete posunout prvky notového zápisu ručně, dvakrát na ně klepněte a použijte směrové šipky.

Podívejte se také na: Úpravy textu , Legato , Svorky , Linky