Legato

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Legata

Legato je zahnutá čára mezi dvěma nebo více notami, která naznačuje, že se tyto noty mají přehrát spojitě. Když byste chtěli spojit dvě noty s toutéž výškou tónu, podívejte se na ligatura .

První způsob

 1. Opusťte Vkládání not a vyberte první notu:
  První nota vybrána
 2. Vytvořte oblouček legata stisknutím klávesy S:
  Oblouček k další notě
 3. Shift⇑+ posune konec obloučku legata k další notě:
  Oblouček přes tři noty
 4. Stisknutím klávesy X můžete vybrat, zda se oblouček objeví nad nebo pod notou:
  Oblouček nad nožičkami not
 5. Esc ukončí režim úprav legata:
  Režim úprav legata opuštěn

Druhý způsob

 1. Opusťte Vkládání not a vyberte první notu
 2. Ctrl-vybrat (resp. -vybrat na Mac) nebo Shift⇑-vybrat poslední notu
 3. Stiskněte S

Třetí způsob

 1. V Vkládání not zadejte první notu části s legatem.
 2. Stiskněte S pro započetí části s legatem.
 3. Zadejte zbývající noty části s legatem.
 4. Stiskněte S pro ukončení části s legatem.

Adjustments

Čtverečky neboli úchopy (zobrazené na obrázcích pro kroky 2-4 výše) lze upravovat myší. Dva vnější úchopy upravují začátek a konec obloučku legata. Dva vnitřní úchopy upravují obrys (výšku) obloučku legata.

Oblouček může překlenout více osnov nebo dokonce stran. Začátek a konec obloučku je ukotven k notě/akordu nebo pomlce. Pokud noty změní polohu kvůli změnám v rozvržení, protažení nebo stylu, oblouček legata se také posune a jeho velikost se přizpůsobí.

Tento příklad ukazuje oblouček legata, který sahá od basového k houslovému klíči. Pomocí myši vyberte první notu legatového obloučku, podržte klávesu Ctrl (případně klávesu u Mac) a vyberte poslední notu pro legatový oblouček, a stiskněte S pro přidání obloučku legata.

Oblouček přes osnovy

Poznámka: Není možné změnit začáteční a koncový kotevní bod pomocí myši. Použijte Shift⇑ + nebo pro úpravu začátečního a koncového bodu obloučku legata.

Tečkovaná čára

Tečkované legatové obloučky se často používají v písních s více slokami, kvůli zobrazení rozdílů v rozdělení slabik jednotlivých slok. Tečkované legatové obloučky se také používají, aby vyjádřily vydavatelův návrh (aby umožnily rozdílné zobrazení oproti skladatelově původnímu značení obloučků legat). Pro změnu stávajícího legatového obloučku na tečkovaný oblouček na něj klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti obloučku.... V dialogu Vlastnosti obloučku můžete vybrat, zda chcete plný nebo tečkovaný oblouček.

X změní směr vybraného legatového obloučku.

Podívejte se také na: Ligatura , Režim úprav , Vkládání not