Ligatura

Aktualizováno před před 7 roky
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Ligatury

Ligatura je zahnutá čára mezi dvěma nebo více notami o stejné výšce tónu. Pokud chcete zahnutou čáru, která se klene přes více výšek tónů, podívejte se na Legato .

První způsob

Vyberte první notu:
První nota vybrána

Vytvořte ligaturu stisknutím klávesy +:
Oblouček k další notě

(klávesa + nebo odpovídající tlačítko pro ligaturu umístěné v nástrojovém panelu nahoře napravo od not)

Druhý způsob

Pro vytvoření ligatury během Vkládání not stiskněte + po první notě ligatury.

Spojené akordy

Pro přidání ligatury mezi dva akordy vyberte nožičku prvního akordu, nebo stiskněte Shift⇑ + klepněte na první akord, a pak stiskněte +. Režim Vkládání not přitom nesmí být zapnut.

X změní směr vybrané ligatury.