Opakování

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Opakování a skoky

Začátek a konec jednoduchých opakování lze určit nastavením příslušných bar line . Když má být opakování napodruhé zahráno o něco jinak, je možné varianty označit volta .

Přehrávání

Abyste během přehrávání opakování uslyšeli, ujistěte se, že je v nástrojovém panelu vybráno tlačítko pro přehrávání opakování Tlačítko pro přehrávání opakování . Zrušením jeho výběru se při přehrávání opakování vypne.

V posledním taktu opakování můžete ve Operace s takty nastavit Počet opakování, který určí počet přehraných opakování.

Symboly opakování a text

Texty a symboly vztahující se k opakování se nacházejí v palety :

Paleta s opakováními obsahuje symboly pro opakování taktu, segno a coda. Obsahuje také 'D.S.', 'D.C.', a text Fine.

Pro přidání předmětu z palety s opakováními jej přetáhněte na (ne nad) takt, kde chcete, aby se objevil. Předmět se v notovém zápisu objeví nad tím taktem.

Skoky

Skoky obecně sestávají ze tří kroků:

  • Skočit na značku
  • Přehrát po značku
  • Pokračovat od značky

Značky jsou názvy, které dáme nějaké poloze taktu. Dvě skokové značky (Začátek, Konec) označují začátek a konec notového zápisu a není je třeba speciálně přidávat.

Příklady:

Při příkazu pro skok Da Capo přehrávání skočí na začátek, a potom je celý notový zápis přehrán ještě jednou znovu (až po značku pro konec).

Při příkazu pro skok Da Capo al Fine přehrávání skočí na začátek, a notový zápis je pak přehrán po značku Fine .

Dal Segno al Fine (nebo D.S. al Fine) skočí na značku Segno, a notový zápis je pak přehrán po značku Fine.

Dal Segno al Coda skočí na značku Segno, a notový zápis je pak přehrán po první značku Coda. Přehrávání potom pokračuje na druhé značce Coda. Vlastnosti skoků se nastavují klepnutím pravým tlačítkem myši na značce D.S. al Coda.

Podívejte se také na: Volta