Taktové čáry

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Taktové čáry

Změna typu taktové čáry

Taktové čáry se mění přetažením symbolu taktové čáry z palety s taktovými čarami na taktovou čáru v notovém zápisu.

Paleta s taktovými čarami

Pro skrytí taktové čáry klepněte na čáru pravým tlačítkem myši a vyberte Nastavit neviditelné.

Vytvoření velké osnovy

Pro rozšíření taktové čáry přes více osnov dvakrát na taktovou čáru klepněte, aby ji bylo možné upravit (viz režim úprav ).

Režim úprav taktové čáry

Klepněte na modrý čtvereček a táhněte jej dolů k další osnově.
Jakmile režim úprav opustíte, například klepnutím na prázdné místo v notovém zápisu nebo stisknutím klávesy Esc, zobrazení taktových čar se u všech osnov zaktualizuje.

Velká osnova

Podívejte se také na: Operace s takty