Trámce

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Trámce

Trámce jsou nastaveny automaticky, ale automatické nastavení je možné ručně zrušit. Přetáhněte symbol trámce z palety s trámci na notu, u které se má změnit chování jejího trámce.
Paleta s trámci

Také můžete nejprve vybrat notu, a potom dvakrát klepnout na odpovídající symbol v paletě s trámci.
Tlačítko pro začátek trámce Začít trámec na této notě.
Tlačítko pro prostředek trámce Nekončit trámec na této notě.
Tlačítko pro žádný trámec Neopatřovat tuto notu trámcem.

Tlačítko pro automatický režim Zpět do automatického režimu (režim vybraný MuseScore při vkládání noty, v závislosti na současném taktovém označení).

Pro změnu úhlu trámce nebo vzdálenosti trámce k hlavičkám not (tedy délky nožiček) na trámec dvakrát klepněte. Tím se přejde do Režim úprav a je vybrán pravý koncový úchop. Klávesami šipek nahoru/dolů lze nyní úhel měnit. Výběrem levého koncového úchopu a za použití kláves šipek nahoru/dolů lze nožičky not prodloužit případně zkrátit. Až budete s úpravami hotovi, stiskněte Esc pro opuštění režimu úprav.

Pro přesunutí trámce z umístění nad notovou hlavičkou dolů pod ni, anebo obráceně, obraťte směr nožiček pomocí tlačítka, které je v druhém pruhu nástrojových panelů (před ukazateli hlasů), jež ukazuje notovou hlavičku s nožičkami připojenými nad a pod ní, nebo použijte klávesu X.

Podívejte se také na