Závorky

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Svorky

Smazat

Vyberte závorku a stiskněte Del.

Přidat

Přetáhněte symbol závorky z palety se závorkami na prázdné místo v prvním taktu osnovy.
Paleta se závorkami

Změnit

Přetáhněte symbol závorky z palety se závorkami na závorku v notovém zápisu.

Upravit

Dvakrát klepněte na závorku pro vstoupení do režimu úprav (viz režim úprav ). V režimu úprav můžete tažením změnit výšku závorky, aby se závorka roztáhla na více notových osnov osnovy.

Vodorovný posun

Pokud závorku potřebujete posunout doleva nebo doprava, dvakrát klepněte na závorku pro vstoupení do režimu úprav a stiskněte Shift+ nebo Shift+.