Nádechy a přestávky

Aktualizováno před před 7 roky
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Nádechy a přestávky

Pro umístění symbolu pro nádech jej přetáhněte z palety s nádechy a přestávkami na notu v notovém zápisu. Symbol pro nádech je umístěn za notou.

Paleta s nádechy a přestávkami

Symbol pro nádech v notovém zápisu:

Nádech

Caesury se umísťují stejným způsobem.