Klíče

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Klíče

Klíče se vytváří nebo mění přetažením symbolu klíče z palety s klíči na takt nebo jiný klíč. Použijte F9 (Mac: ++K) pro ukázání nebo skrytí postranního panelu palety .

Paleta s klíči

Přidat

Přetáhněte klíč z palety s klíči na prázdné místo v taktu. Tím se na začátku taktu vytvoří klíč. Přetáhněte klíč na notu pro vytvoření klíče uvnitř taktu. Klíče, které nestojí v prvním taktu na začátku osnovy, se kreslí menší.

Odstranit

Vyberte klíč a stiskněte Del.

Všimněte si, že změna klíče nemění výšku tónu jakékoli noty. Namísto toho se noty posunou tak, aby zachovaly výšku tónu. Odpovídají novému klíči.