Notový zápis bubnů

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Notový zápis bubnů

Příklad notového zápisu bubnů:
Ukázka notového zápisu bubnů

Notový zápis bubnů často obsahuje současně se vyskytující noty s nožičkami nahoru a dolů. Pokud nejste obeznámen s vytvářením a úpravami více hlasů v jedné osnově, potom se pro přehled podívejte na hlasy . Níže se podívejte na pokyny, jež jsou zvláštní pro notový zápis bubnů.

Zařízení MIDI

Nejjednodušším způsobem, jak do vašeho notového zápisu přidat notový zápis bubnů, vede přes klávesnici zařízení MIDI (keyboard). Většina těchto zařízení MIDI má značky pro bicí nad odpovídajícími klávesami. Pokud stisknete klávesu pro hajtku, je MuseScore vložena do notového zápisu správná nota. Přitom se MuseScore automaticky stará o hodící se směr notové nožičky a odpovídající typ notové hlavičky.

Klávesnice počítače

Ve výchozím nastavení je klávesová zkratka přiřazena jen několika málo nástrojům. Více jich můžete přidat klepnutím pravým tlačítkem myši na osnovu Upravit bicí sadu...

  • c pro velký buben (basový buben)
  • d pro činely (ride)

Myš

Zadávání myší pro noty bez absolutních výšek tónů nepracuje tak, jak to známe u jiných nástrojů. Zde jsou proto odpovídající zvláštní kroky:

  1. Vyberte notu nebo pomlku v taktu osnovy bicích. Všimněte si, prosím, že paleta s bubny zůstává prázdná, dokud tento krok nedokončíte
  2. Stiskněte "N" pro přechod do režimu vkládání not
  3. Vyberte dobu trvání noty z nástrojového panelu pro vkládání not
  4. Vyberte typ noty (například velký buben nebo malý buben) z palety s bubny
  5. Klepněte na takt v osnově bicích pro přidání noty do notového zápisu

Vnější odkazy