Ozdoby

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Ozdobné noty

Krátké ozdoby (Acciaccatura) se zapisují jako malé noty s přeškrtnutou nožičkou. Dlouhé ozdoby (Appoggiatura) nejsou přeškrtnuty. Obě ozdoby jsou umístěny před hlavní notu, která má obvyklou velikost.

Pokyny

Noty ozdob se vytvářejí přetažením symbolu ozdoby z palety s ozdobami na hlavní notu v notovém zápisu. Ozdobu je rovněž možné vytvořit výběrem notové hlavičky a dvojím klepnutím na symbol ozdoby z palety s ozdobami.

Pro vytvoření více než jedné ozdoby přetáhněte po sobě jdoucí ozdoby na hlavičku noty.

Pro přidání akordu ozdob zadejte první ozdobu a vyberte ji. Potom použijte Shift + názvy not (C, D, E atd.)

Pokud chcete změnit dobu trvání předtím vytvořené ozdoby, označte ji klepnutím na ni, a vyberte dobu trvání v nástrojovém panelu nebo zadejte jednu z kláves 1 ... 9 (viz vkládání not ).

Paleta s ozdobami

Vnější odkazy