Hlasy

Aktualizováno před před jedním rokem
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Hlasy

Hlasy vám umožňují mít v jedné notové osnově noty, které začínají ve stejnou dobu, ale mají odlišné doby trvání. V jedné osnově lze zapsat až čtyři hlasy v nezávislých rytmech. V jiných notačních programech se hlasům někdy říká vrstvy.

Ve vícehlasých taktech jdou nožičky prvního hlasu nahoru a nožičky druhého hlasu dolů

Pokyny

  1. Začněte nejprve zadáním horního hlasu (to jsou všechny noty, jejichž nožičky později mají směřovat nahoru). Při zadávání ještě jejich nožičky mohou směřovat dolů. V tomto okamžiku se o směr nožiček nemusíte starat, protože se jejich směr změní automaticky, až přidáte druhý hlas.
    Zadání not 1. hlasu
  2. Pokud místo myši pro zadávání not používáte klávesnici počítače nebo zařízení MIDI (keyboard), použijte pro posunutí značky pro zadávání zpět na začátek klávesu .
  3. Klepněte na tlačítko Hlas 2 Tlačítko Hlas 2
  4. Zadejte všechny noty dolního hlasu (všechny noty, jejichž nožičky mají jít dolů). Když jste se zadáváním hotovi, měl by notový zápis vypadat podobně jako tento:
    Hlasy 1 a 2

Kdy jsou potřeba hlasy

  • Když potřebujete mít v jedné notové osnově nožičky not v akordu v opačných směrech
  • Když potřebujete mít v jedné notové osnově noty o různé době trvání přehrávány současně

Skryté pomlky (držitel místa)

Pro skrytí pomlky klepněte na pomlku pravým tlačítkem myši a vyberte Nastavit neviditelné. Pokud máte zaškrtnuto PohledUkázat neviditelné, pak se na vaší obrazovce pomlka stále ještě ukazuje jako neviditelná. Skryté pomlky vidíte zbarveny šedě. Skrytá pomlka se při tisku neobjevuje.