Rytmická notová skupina

Aktualizováno před před 7 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Nepravidelné rytmické skupiny

Rytmické notové skupiny se používají pro psaní rytmů jdoucích mimo rozdělení dob, jak je běžně dovoluje taktové označení. Například rytmická notová skupina osminových not v 4-4 taktu rozděluje dobu čtvrťové noty na tři místo na dvě. Rytmické notové skupiny se zapisují jako malá čísla pod nebo nad skupinou not, podle volby se označují hranatými závorkami. Příklady rytmických notových skupin jsou duola, triola a kvintola.

Vytvoření rytmické notové skupiny

Když chcete vytvořit triolu vytvořte nebo vyberte v notovém zápisu nejprve notu, která stanovuje celkovou dobu trvání trioly. Například triolová skupina osminových not má celkovou dobu trvání jedné čtvrťové noty.
Čtvrťová nota vybrána

V hlavní nabídce vyberte NotyRytmické notové skupinyTriola. Vybraná nota je proměněna na triolu rozdělením celkové doby trvání na tři stejné části,
Triolová osminová nota následovaná pomlkami

jež lze dále upravovat.
Tři triolové osminové noty

Režim vkládání not

Zadávání rytmických notových skupin pracuje lehce odlišně v režimu Vkládání not než postup popsaný výše. Od verze 0.9.5 musíte nejprve vybrat dobu trvání, a potom zadat výšky tónů. Níže je krok za krokem popsán postup, jakým uděláte triolové osminové noty.

  1. Přepněte do režimu vkládání not a stiskněte N
  2. Ujistěte se, že se značka pro vkládání nachází na místě, kde chcete, aby triola začínala (v případě potřeby použijte pro pohyb značky směrové šipky doprava a doleva)
  3. Vyberte dobu trvání celé triolové skupiny v nástrojovém panelu pro vkládání not. Pro tento příklad klepněte na čtvrťovou notu (nebo stiskněte 5 na klávesnici)
  4. V hlavní nabídce vyberte NotyRytmické notové skupinyTriola, nebo stiskněte Ctrl+3 (Mac: +3)
  5. Všimněte si, že pro vkládání byly automaticky vybrány osminové noty. Nyní noty zadejte. Klepněte na osnovu pro přidání výšek tónů, nebo je zadejte pomocí klávesnice počítače nebo zařízení MIDI

Vlastnosti

Pro změnu vlastnosti zobrazení trioly klepněte pravým tlačítkem myši na číslo rytmické notové skupiny a vyberte Vlastnosti rytmické notové skupiny....
Dialog Vlastnosti rytmické notové skupiny

V části Číslo dialogu Vlastnosti rytmické notové skupiny můžete zvolit, zda má rytmická notová skupina nést celé číslo, poměr dvou čísel, nebo být bez označení číslem.

V části tohoto dialogu Závorka, která je určena závorce výběru, máte možnost nastavit zobrazení závorky volbami Závorka a Nic, kterými se závorka ukáže nebo skryje. Volba Automatická závorka skryje závorku u not s trámcem a závorku ukáže, když rytmická notová skupina obsahuje noty nebo pomlky bez trámce.

Rytmická notová skupina s poměrem 5:6 a automatický trámec

Vnější odkazy