Tremolo

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tremolo

Tremolo je rychlé opakování jedné noty nebo rychlé střídání dvou či více not. Znázorňuje se jedním až třemi šikmými tahy jdoucími přes nožičky not. Pokud je tremolo mezi dvěma nebo více notami, jsou proužky kresleny mezi nimi.

Paleta s tremoly obsahuje samostatné symboly pro jednonotová tremola (ukázána s nožičkami dolů) a pro dvounotová tremola (ukázána bez nožičky dolů).

Paleta s tremoly

Ve dvounotovém tremolu má každá nota hodnotu celé doby trvání tremola. Pro zadání tremola s dobou trvání půlové noty nejprve zadejte dvě čtvrťové noty. Po přetažení symbolu tremola na první notu se hodnoty not automaticky zdvojí na půlové noty.