Volta

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Volty

Závorky Volta nebo závorky pro první a druhé zakončení se používají pro označení různých zakončení opakování.

Ukázka prvního a druhého zakončení

Pro umístění závorky volty do notového zápisu ji přetáhněte z Linky .

Závorky mohou překlenovat více než jeden takt. Dvakrát na voltu klepněte pro vstup do režimu úprav a úchopy posuňte klávesovými zkratkami:

  • Shift+ o jeden takt doprava
  • Shift+ o jeden takt doleva

Tyto příkazy posunou logický začátek nebo konec závorky volty, což v MuseScore určuje přehrávání a rozvržení přes více osnov. Posunutí úchopů pouze pomocí kláves šipek doprava a doleva nebo použití myši umožňuje jemnější úpravy, ale nemění způsob, jakým je opakování přehráváno.

Pokud pohybujete úchopy, ukazuje se čárkovaná čára jdoucí z logické polohy ke skutečné poloze
Volta s druhým zakončením v režimu úprav

Text

Můžete změnit text a mnohé další vlastnosti závorky volty pomocí dialogu Vlastnosti linky. Klepněte na závorku volty pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti linky.... Obrázek níže ukazuje text volty jako 1.-5.

Dialog Vlastnosti linky

Ukázka prvního až pátého zakončení následovaného šestým zakončením

Také na voltu můžete klepnout pravým tlačítkem myši a vyvolat dialog Vlastnosti volty. Zde můžete změnit jak text volty (tentýž jako v dialogu Vlastnosti linky, který byl popsán výše) tak seznam opakování. Pokud chcete, aby byla jedna volta přehrávána pouze při určitých opakováních a jiná volta zase při jiných opakováních, zadejte požadovaná opakování do seznamu odděleného čárkou. V příkladu níže bude tato volta přehrávána během opakování 1, 2, 4, 5 a 7. Další volta pak bude mít jiná zakončení jako 3, 6, a možná jiná vyšší čísla jako 8, 9 atd.

Dialog Vlastnosti volty

Přehrávání

Někdy se opakování přehrává více než dvakrát. V obrázku výše ukazuje text volty, že se má přehrát pětkrát, než se bude pokračovat. Pokud chcete změnit počet opakování, která MuseScore přehraje, jděte na takt, který obsahuje konec opakování a změňte jeho počet opakování (na podrobnosti se podívejte v kapitole popisující Operace s takty ).

Vnější odkazy