Linky

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Linky

Paleta s linkami pracuje stejně jako ostatní palette způsobem táhni a pusť. Pro přetažení prvků z palety použijte myš. Upusťte ji na notový zápis tam, kde si to přejete.

Paleta s linkami

Změna délky

Pokud délku prvku linky měníte pomocí myši, potom se poloha kotvy nemění, což znamená, že linka se orientuje na tutéž notu. Pro posun začátečního a koncového bodu linky se vám doporučuje následující postup.

 1. Pokud jste v režimu vkládání not, stiskněte N pro opuštění vkládání not
 2. Dvakrát klepněte na linku, kterou chcete změnit
 3. Posuňte úchopy pomocí následujících zkratek
  • Shift+ pro posunutí kotvy doprava o jednu notu (nebo takt)
  • Shift+ pro posunutí kotvy doleva o jednu notu (nebo takt)
 4. Pokud délku potřebujete změnit zrakově beze změny not nebo taktů, k nimž je linka ukotvena, použijte následující zkratky
  • pro posunutí úchopu doprava o jednu jednotku
  • pro posunutí úchopu doleva o jednu jednotku

Podívejte se také na: Svorky , Volta