Pomlky

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Taktové pomlky

Celotaktová pomlka

Celotaktová pomlka vypadá jako pomlka pro celou notu (semi-breve), ale je soustředěna uprostřed taktu

Když takt neobsahuje žádné noty, použije se celotaktová pomlka.

Pro vytvoření jednotaktové pomlky vyberte takt a stiskněte Del. Všechny noty a pomlky v tomto taktu jsou odstraněny a nahrazeny jednotaktovou pomlkou.

Vícetaktová pomlka

Vícetaktová pomlka má nad osnovou číslo vyznačující dobu trvání pomlky počtem taktů

Vícetaktové pomlky se obvykle používají u jednotlivých hlasů, kde ukazují delší odmlku nástroje, a často se používají v orchestrální hudbě.

Používání vícetaktových pomlk

  1. V nabídce vyberte StylUpravit obecný styl
  2. V seznamu na levé straně vyberte Notový zápis
  3. Zaškrtněte Vytvořit vícetaktové pomlky

Omezení

Volba formátu automaticky změní všechny prázdné oblasti notového zápisu ve vícetaktové pomlky. Proto se doporučuje nejprve zadat všechny noty, a teprve potom zapnout vícetaktové pomlky.