Předznamenání

Aktualizováno před před 7 roky
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Předznamenání

Předznamenání se vytváří nebo mění přetažením symbolu předznamenání z palety s předznamenáními na takt nebo stávající předznamenání.
Paleta s předznamenáními

F9 (Mac: ++K) přepne okno palety .

Změnit

Přetáhněte předznamenání z palety na předznamenání v notovém zápisu.

Přidat

Přetáhněte předznamenání z palety na prázdné místo v taktu. Tím se vytvoří předznamenání na začátku taktu.

Odstranit

Vyberte předznamenání a stiskněte Del.