Trámce přes osnovy

Aktualizováno před před jedním rokem
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Trámce přes osnovy

V notách pro klavír je pro zápis související hudební věty běžné používat obě osnovy (basový a houslový klíč). Toto se v MuseScore zadává tak, jak následuje:

Nejprve se všechny noty zadají do horní osnovy:
Noty s trámcem v horní osnově

Ctrl+Shift+ přesune vybranou notu nebo akord na další osnovu (Mac: +Shift+).
Vybraná nota přesunuta na dolní osnovu

Podívejte se také na kapitolu o Taktové čáry , kde jsou vysvětleny taktové čáry, které jdou přes osnovy (to jest velká osnova).