Základy

Aktualizováno před před jedním rokem
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Základy

Kapitola Úvod vás provází Instalace a procesem Vytvoření nového notového zápisu . Kapitola Základy vám dává přehled o MuseScore a popisuje obecné postupy práce s notovým zápisem.