Souborový formát

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Souborové formáty

MuseScore podporuje hodně souborových formátů, které vám dovolují sdílet a zveřejňovat noty ve formátu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Soubory zavedete přes nabídku SouborOtevřít... a vyvedete přes nabídku SouborUložit jako.... Při použití níže uvedených formátů můžete své notové zápisy uložit a sdílet na internetu na MuseScore.com přes SouborSave Online....

Původní formát MuseScore

Komprimovaný formát MuseScore (*.mscz)
MSCZ je standardní souborový formát MuseScore a doporučuje se při většině užití. Notový zápis uložený v tomto formátu zabírá velmi málo prostoru na disku, ale uchovává všechny nezbytné informace. Formát je ZIPem stlačenou verzí souborového formátu .mscx a zahrnuje obrázky.
Formát MuseScore (*.mscx)
MSCX je nestlačenou verzí souborového formátu MuseScore používanou ve verzi 0.9.5 nebo pozdější. Notový zápis uložený v tomto formátu neztratí žádnou informaci kromě obrázků a doporučuje se, pokud potřebujete formát souboru upravit ručně v textovém editoru. Předchozí verze MuseScore používaly souborový formát s příponou MSC. Přípona MSC se však může dostat do střetu se souborovou příponou používanou Microsoft Windows a je blokována některými poskytovateli elektronické pošty. Nová souborová přípona MSCX nahrazuje starou souborovou příponu MSC kvůli potížím, jež byly nastíněny výše.

Poznámka k písmům: MuseScore nevkládá písma do souboru. Pokud chcete soubor MuseScore sdílet s dalšími stranami, zvolte pro svůj text písmo, jež mají ostatní nainstalováno. Když počítač písmo stanovené v souboru nemá, MuseScore namísto něj použije záložní písmo. Záložní písmo bude samozřejmě vypadat jinak.

Záložní soubory MuseScore

Záložní soubor MuseScore (.*.mscz, nebo .*.mscx,)
Záložní soubory jsou vytvářeny automaticky a jsou ukládány v téže souborové složce jako váš normální soubor MuseScore. Záložní soubor přidává na začátek názvu souboru tečku (.) a čárku (,) na konec (má-li například váš normální soubor název "bez názvu.mscz", potom je záložní kopie pojmenována ".bez názvu.mscz,"). Záložní kopie obsahuje předchozí uloženou verzi souboru MuseScore a může se stát důležitou v případě, že se vaše normální kopie poškodí, nebo se potřebujete podívat na o něco starší verzi vašeho notového zápisu. Pro otevření záložní souboru MuseScore je potřeba soubor přejmenovat odstraněním tečky a čárky. Protože je uložen v téže souborové složce jako váš normální soubor MuseScore, je rovněž potřeba dát mu jedinečný souborový název (můžete například změnit souborový název".bez názvu.mscz," na "bez názvu-záloha1.mscz").

Pokud používáte Linux, bude pro to, abyste záložní soubory MuseScore viděli, potřeba nastavení zobrazení změnit na "zobrazit skryté soubory".

Tisk a čtení (pouze vyvedení)

PDF (*.pdf)
Portable Document Format (PDF) je ideální pro sdílení vašich not s ostatními, kteří je nepotřebují upravovat. Většina uživatelů počítačů již ve svém počítači má prohlížeč souborů PDF, takže nebudou potřebovat instalovat nějaký další program navíc, aby uviděli váš notový zápis.
PostScript (*.ps)
PostScript (PS) je oblíbený jako jazyk pro popis stránky, který je používaný pro profesionální tisk.
PNG (*.png)
Portable Network Graphics (PNG) je bitmapový obrázkový formát široce podporovaný ve Windows, Mac OS a Linuxu. Tento obrázkový formát je velmi oblíbený na internetových stránkách. MuseScore ukládá vícestránkové notové zápisy do souborů PNG pro každou stranu. MuseScore vytváří obrázky tak, jak by byly vidět jako výsledek tisku. Pokud chcete vytvořit obrázky, které ukazují prvky, které jsou vidět jen na obrazovce (například rámečky, neviditelné noty a obarvení not mimo tónový rozsah), jděte do ÚpravyNastavení... (Mac: MuseScoreNastavení...), klepněte na kartu Vyvedení a zaškrtněte okénko Funkce pro snímek obrazovky.
SVG (*.svg)
Scalable Vector Graphics (SVG) dokáže otevřít většina prohlížeču internetových stránek (kromě prohlížeče Internet Explorer) a většina programu na práci s vektorovou grafikou. Většina programů pro práci s SVG však nepodporuje vložená písma, takže se kvůli správnému zobrazení těchto souborů musí nainstalovat odpovídající písma MuseScore.

Poslech (pouze vyvedení)

WAV Audio (*.wav)
WAV (Waveform Audio Format) je nestlačený zvukový formát vyvinutý firmami Microsoft a IBM, který ale široce podporují programy pro Windows, Mac OS a Linux. Je to ideální formát pro tvorbu CD, protože během ukládání souboru není ztracena zvuková kvalita. Velké velikosti souborů však ztěžují sdílení pomocí elektronické pošty nebo přes internet. Tato vyváděcí volba je dostupná ve verzi 0.9.5 a pozdějších.
FLAC Audio (*.flac)
Free Lossless Audio Codec (FLAC) je stlačený zvukový formát. Soubory FLAC jsou oproti nestlačenému zvuku zhruba poloviční a mají stejně tak dobrou jakost. Windows a Mac OS pro FLAC vestavěnou podporu nemají, ale programy jako VLC media player umí soubory FLAC přehrát na jakémkoli operačním systému. Tato vyváděcí volba je dostupná ve verzi 0.9.5 a pozdějších.
Ogg Vorbis (*.ogg)
Ogg Vorbis je zamýšlen jako patentově svobodná náhrada za oblíbený zvukový formát MP3. Tak jako soubory MP3, jsou soubory Ogg Vorbis poměrně malé (často desetina nestlačeného zvuku), ale nějaká zvuková kvalita je přece jen ztracena. Windows a Mac OS pro Ogg Vorbis vestavěnou podporu nemají, ale programy jako VLC media player a Firefox 3.5 nebo pozdější umí soubory Ogg přehrát na jakémkoli operačním systému. Tato vyváděcí volba je dostupná ve verzi 0.9.5 a pozdějších.

Sdílení s dalšími hudebními programy

MusicXML (*.xml)
MusicXML je obecný standard pro vytahování not a je podporován většinou z dnes dostupných notačních programů, jako jsou Sibelius, Finale a dalších více než 100. Je to doporučený formát pro výměnu notových zápisů mezi různými programy na sazbu not.
Stlačený MusicXML (*.mxl)
Stlačený MusicXML vytváří menší soubory než běžný formát MusicXML. Stlačený MusicXML je novější standard a není tohoto času ostatními programy na sazbu not tolik podporován.
MIDI (*.mid, *.midi, *.kar)
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) je formát široce podporovaný sekvencery a programy na sazbu not. Soubory MIDI byly nicméně v první řadě vyvinuty pro čtení a přehrávání not ne pro jejich sazbu, a proto neobsahují údaje o formátování, volbě posuvek pro výšku tónů, rozdělení hlasů, ozdobách, artikulacích, opakováních nebo předznamenáních. Když chcete soubory sdílet mezi různými notačními programy, použijte MusicXML. Pokud je vše, co vás zajímá, přehrávání, použijte MIDI.
LilyPond (*.ly) (pouze vyvedení)
Soubory LilyPondu (.ly) lze otevřít programem na sazbu not Lilypond , což je notační program zdarma. Ukládání ve formátu LilyPond však není hotové a v současných verzích MuseScore je pokusné.
MuseData (*.md) (pouze zavedení)
MuseData je formát vyvíjený Walterem B. Hewlettem od roku 1983 jako raný prostředek sdílení hudební notace mezi programy. Od té doby byl zastíněn formátem MusicXML, ale na internetu je stále ještě dostupných několik tisíc notových zápisů v tomto formátu.
Capella (*.cap) (pouze zavedení)
Soubory CAP vytváří notační program Capella. MuseScore tyto soubory zavádí docela přesně.
Bagpipe Music Writer (*.bww) (pouze zavedení)
Soubory BWW jsou vytvářeny specializovaným notačním programem Bagpipe Music Writer. Tato zaváděcí volba je v MuseScore dostupná ve verzi 1.0 a pozdějších.
BB (*.mgu, *.sgu) (pouze zavedení)
Soubory BB jsou vytvářeny programem pro aranžování hudby Band-in-a-Box. MuseScore obsahuje pokusnou podporu pro zavedení BB.
Overture (*.ove) (pouze zavedení)
Soubory OVE vytváří notační program Overture. Tento formát je oblíbený zejména v čínském prostředí (Čína, Hong Kong a Tchaiwan). Zavedení je pokusné a je ve verzi 0.9.6 a pozdějších.