Zpět a znovu

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Zpět a znovu

MuseScore může vrátit zpět libovolný počet kroků a zase je provést znovu.

Standardními klávesovými zkratkami jsou tyto:

  • Zpět Ctrl+Z (Mac: +Z)
  • Znovu Ctrl+Shift+Z nebo Ctrl+Y (Mac: +Shift+Z)

Nebo použijte tlačítka v nástrojovém panelu:

Tlačítka Zpět/Znovu