Vytvoření nového notového zápisu

Aktualizováno před před jedním rokem
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Vytvoření nového notového zápisu

V hlavní nabídce vyberte SouborNový.... Tím se spustí průvodce novým notovým zápisem.

Název, skladatel a další informace

Průvodce novým notovým zápisem: Název a další text

Zadejte název, skladatele a jakékoli další informace, jak je to ukázáno výše. Všimněte si dvou voleb dole:

  • Vytvořit nový notový zápis z předlohy
  • Vytvořit nový notový zápis úplně od začátku

První volba na další obrazovce nabídne seznam předpřipravených not. Druhá volba vám na další obrazovce dá plnou možnost výběru z nástrojů. Předlohy jsou mnohem podrobněji rozebírány níže, ale teď zvolte Vytvořit nový notový zápis úplně od začátku.

Klepněte na Další.

Nástroje a hlasy

Průvodce novým notovým zápisem: Přidat nástroje

Okno s nástroji je rozděleno do dvou sloupců. První sloupec uvádí nástroje nebo hlasové party, ze kterých si máte vybrat. Druhý sloupec je zpočátku prázdný, ale brzy bude obsahovat seznam nástrojů pro váš nový notový zápis.

Seznam nástrojů v prvním sloupci je roztříděn do skupin nástrojů. Pro zobrazení úplného seznamu nástrojů v každé skupině na tuto dvakrát klepněte. Vyberte nástroj a klepněte na Přidat. Zvolený nástroj se nyní objeví ve druhém sloupci. V případě že je to potřeba, můžete přidat více nástrojů nebo hlasů.

Pořadí nástrojů ve druhém sloupci určuje pořadí, v jakém se objeví v notovém zápisu. Pro změnu pořadí klepněte na název nástroje a použijte pro jejich přesun výše nebo níže tlačítek Nahoru nebo Dolů. Až budete hotovi, klepněte na Další.

Předznamenání

V případě že používáte poslední verzi MuseScore, se vás průvodce zeptá na předznamenání. vyberte předznamenání, jaké potřebujete, a klepněte na Další, aby se pokračovalo dál.

Druh taktu, předtaktí a počet taktů

Průvodce novým notovým zápisem: Taktové označení a volby pro takty

Nastavte taktové označení na hodnotu, jakou chcete. Pokud vaše dílo začíná předtaktím, potom zaškrtněte okénko Předtaktí a upravte taktové označení předtaktí tak, aby vyjadřovalo skutečnou dobu trvání prvního taktu.

Pokud přibližně víte, kolik taktů potřebujete, můžete jejich počet zadat zde. Jinak můžete takty přidávat anebo mazat později.

Klepněte na Dokončit pro vytvoření vašeho nového notového zápisu.

Úpravy notového zápisu po jeho vytvoření

Kterékoli nastavení zadané v průvodci novým notovým zápisem můžete změnit, a to i poté, co jste začali s prací na notovém zápisu.

  • Pro přidání nebo smazání taktů nebo vytvoření předtaktí viz Operace s takty
  • Pro změnu jakéhokoli textu viz Úpravy textu . Pro přidání chybějícího názvu (nebo jiné textové položky) použijte nabídku VytvořeníTextNázev (nebo jiná textová položka)
  • Pro přidání, smazání nebo změnu pořadí nástrojů použijte nabídku VytvořeníNástroje....

Viz také: Předznamenání , Taktová označení , Klíče .

Předlohy

První obrazovka průvodce novým notovým zápisem obsahuje volbu Vytvořit nový notový zápis z předlohy (viz část této kapitoly Název, skladatel a další informace výše, kde najdete podrobnosti). Pro vytvoření notového zápisu pomocí tohoto postupu vyberte volbu s předlohou a klepněte na Další pro pokračování.

Další obrazovka ukazuje seznam předloh. Vyberte předlohu a klepněte na Další. Pokračujte a dokončete průvodce novým notovým zápisem jako obvykle.

Soubory s předlohami jsou běžné soubory MuseScore uložené ve složce s předlohami. Můžete vytvořit své vlastní předlohy, když uložíte soubory MuseScore do složky s předlohami. V operačním systému Windows je složka s předlohami obvykle uložena v C:\Program Files\MuseScore\templates. V operačním systému Linux se podívejte do /usr/share/mscore-xxx, pokud jste program nainstalovali pomocí správce balíčků. Pokud jste v Linuxu program sestavili překladem zdrojových souborů, pak se podívejte do /usr/local/share/mscore-xxx. V operačním systému Mac od firmy Apple se podívejte do /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/templates