Styl textu

Aktualizováno před před 7 roky
This is an archived handbook page written for Musescore 1
Navigate to the handbook page for Musescore 2: Styly a vlastnosti textu

Každý typ textu má svůj základní styl. A tak je například text názvu zarovnán na střed a používá velkou velikost písma, Text skladatele je menší a je zarovnán vpravo. Pro změnu textových stylů jděte do nabídky StylUpravit styl textu....

Během Úpravy textu můžete udělat změny tohoto základního stylu. Na podrobnosti se podívejte níže v části věnované formátování stávajícího textu.

Vlastnosti textu:

 • Písmo: název písma, například Times New Roman nebo Arial
 • Velikost: velikost písma v bodech
 • Kurzíva, tučné, podtržení: vlastnosti písma
 • Kotva: strana, čas, notová hlavička, osnova, velká osnova
 • Zarovnání: vodorovné: vlevo, vpravo, na střed; svislé: nahoru, dolů, na střed
 • Posun: relativní vzdálenost ke kotvě
 • Typ posunu: mm, mezera nebo procento velikosti strany

Typy textu:

 • Název, podnázev, skladatel, básník: anchored to page
 • Prstoklad : Prstoklady jsou ukotveny k hlavičkám not.
 • Text písně : Slova písně jsou ukotvena k časové poloze.
 • Název akordu : Názvy akordů jsou také ukotveny k časové poloze.
 • Velká osnova (systém): Vztahuje se ke všem notovým osnovám v systému osnov.* Ukotvena k časové poloze.
 • Osnova: Vztahuje se k jedné notové osnově.* Ukotvena k časové poloze.

* Na rozlišení mezi textem velké osnovy a jedné notové osnovy záleží v notových zápisech s více hlasy pro sbor. Text velké osnovy se nachází ve všech jednotlivých hlasech. Text jedné notové osnovy se nachází jen v hlase, ke kterému je ukotven.

Formátování stávajícího textu

V MuseScore 1.0 a starším se změny ve stylu textu používají na nový text, ale nemění důsledně stávající text. Můžete však změnit formátování stávajícího textu klepnutím pravým tlačítkem myši a výběrem položky Vlastnosti textu. Pro použití vašich změn na veškerý text stejného typu zaškrtněte okénko Použít na všechny prvky téhož typu.